Analysguiden: Lyft för Public Interiors i Q3

Ännu ett starkt kvartal (Q3 2018) från Lammhults där framförallt utlandsaffärer inom affärsområdet Public Interiors drog upp resultatet. Samtidigt finns det en förbättringspotential genom att produktionsflödet fortfarande inte är helt optimerat inom det större affärsområdet Office & Home Interiors.Lammhults Design Group förknippas med svensk möbel­design.…

Fortsätt läsa

Analysguiden: Stark nordisk byggmarknad

Lammhults lämnade ett starkt resultat för andra kvartalet 2018 och ser ut att ungefärligen nå våra tidigare prognoser om 60 miljoner kronor i rörelseresultat på helåret 2018. En ökad orderingång med 10 procent under andra kvartalet är också ett gott tecken.  Lammhults Design Group förknippas…

Fortsätt läsa

Mycket god tillväxt och tydlig resultatförbättring

" Det andra kvartalet var genomgående starkt. Koncernens omsättning ökade med 9 procent och orderingången med 10 procent. Tillväxten av såväl omsättning som orderingång var helt organisk. Resultatförbättringarna fortsätter. Under det andra kvartalet ökade rörelseresultatet till 12,8 mkr (10,0) och rörelsemarginalen till 5,4 procent (4,6).…

Fortsätt läsa