1 januari – 31 mars 2019  Lammhults Design Group

Ökad export och fortsatt förbättrad rörelsemarginal "Under det första kvartalet ökade rörelseresultatet till 11,3 mkr (9,3). Detta innebär en förbättring av rörelsemarginalen till 5,1 % (4,0), vilket är ett steg i rätt riktning mot vårt mål om en rörelsemarginal på 8%. Nettoomsättningen minskade något och…

Fortsätt läsa

Lammhults Design Groups Årsredovisning för 2018

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2018 är nu tillgänglig på koncernens hemsida. Frågor besvaras av Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller Urban Ottosson, Interim CFO, telefon 076-785 51 44.Denna information är sådan information som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra…

Fortsätt läsa

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541-2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 17.00. Årsstämman hålls på Abstracta AB i Lammhult, Lammengatan 2 i Lammhult. Inregistrering börjar kl. 16.00. Rätt till deltagande i årsstämman Aktieägare som önskar delta i…

Fortsätt läsa

Analysguiden: Bra fart på exporten

Lammhults rörelseresultat för Q4 2018 påverkades kraftigt av avyttringen av Ire och Voice, men detta var extraordinärt. Public Interiors fortsätter att gå bättre än Office & Home Interiors. Positivt var annars ett mycket starkt kassaflöde som ger en lägre nettoskuld. Vårt nya DCF-värde (bas) hamnar…

Fortsätt läsa

2018 års rörelsemarginal den högsta på tio år

Kvarvarande verksamhet 1 oktober - 31 december 2018                                                  1 januari - 31 december 2018 * Nettoomsättningen minskade till 272,0 mkr (278,1)                * Nettoomsättningen ökade till 950,0 mkr (907,2) * Rörelseresultatet ökade till 26,0 mkr (25,6)    …

Fortsätt läsa