Analysguiden: Stark nordisk byggmarknad

Lammhults lämnade ett starkt resultat för andra kvartalet 2018 och ser ut att ungefärligen nå våra tidigare prognoser om 60 miljoner kronor i rörelseresultat på helåret 2018. En ökad orderingång med 10 procent under andra kvartalet är också ett gott tecken.  Lammhults Design Group förknippas…

Fortsätt läsa

Mycket god tillväxt och tydlig resultatförbättring

" Det andra kvartalet var genomgående starkt. Koncernens omsättning ökade med 9 procent och orderingången med 10 procent. Tillväxten av såväl omsättning som orderingång var helt organisk. Resultatförbättringarna fortsätter. Under det andra kvartalet ökade rörelseresultatet till 12,8 mkr (10,0) och rörelsemarginalen till 5,4 procent (4,6).…

Fortsätt läsa

Ny VD och koncernchef för Lammhults Design Group AB

Sofia Svensson har utsetts till ny VD och koncernchef i Lammhults Design Group AB och börjar sin anställning under hösten 2018. Sofia Svensson ersätter Fredrik Asplund som har beslutat att lämna koncernen. "Vi är väldigt glada att välkomna Sofia att leda Lammhults Design Group. Sofia…

Fortsätt läsa

New CEO for Lammhults Design Group AB

Sofia Svensson has been appointed new CEO for Lammhults Design Group, starting her employment during autumn 2018. Sofia Svensson replaces Fredrik Asplund who has decided to leave the Group. "We are delighted to welcome Sofia in leading Lammhults Design Group. Sofia has been part of…

Fortsätt läsa