Analysguiden: Orderingång ger tillförsikt

Lammhults rörelseresultat fortsatte att utvecklas i positiv riktning även för kv2 2019. Orderingången var avsevärt bättre, delvis drivet av Dubaiordern. Vårt DCF-värde (bas-scenario) hamnar på 66 kronor (60).Lammhults Design Group förknippas med svensk möbel-design. Företagsgruppen har flera starka varumärken. Inom affärsområde Office Interiors hittar vi…

Fortsätt läsa

Analysguiden: Export och Norge drar

Lammhults rörelseresultat utvecklades i positiv riktning för kv1 2019. En förbättrad bruttomarginal ligger bakom förbättringen. Den lägre nettoskulden ger dessutom ett förbättrat finansnetto. Vårt DCF-värde (bas-scenario) hamnar på 60 kronor (59).Lammhults Design Group förknippas med svensk möbeldesign. Företagsgruppen har flera starka varumärken. Inom affärsområde Office…

Fortsätt läsa

Årsstämma i Lammhults Design Group AB

Beslut vid årsstämma i Lammhults Design Group AB den 25 april 2019 Vid Lammhults Design Groups årsstämma, som hölls idag den 25 april 2019 i Lammhult, fattades följande beslut. ·  Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018 samt beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för…

Fortsätt läsa