Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541-2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 17.00. Årsstämman hålls på Abstracta AB i Lammhult, Lammengatan 2 i Lammhult. Inregistrering börjar kl. 16.00. Rätt till deltagande i årsstämman Aktieägare som önskar delta i…

Fortsätt läsa

Analysguiden: Bra fart på exporten

Lammhults rörelseresultat för Q4 2018 påverkades kraftigt av avyttringen av Ire och Voice, men detta var extraordinärt. Public Interiors fortsätter att gå bättre än Office & Home Interiors. Positivt var annars ett mycket starkt kassaflöde som ger en lägre nettoskuld. Vårt nya DCF-värde (bas) hamnar…

Fortsätt läsa

2018 års rörelsemarginal den högsta på tio år

Kvarvarande verksamhet 1 oktober - 31 december 2018                                                  1 januari - 31 december 2018 * Nettoomsättningen minskade till 272,0 mkr (278,1)                * Nettoomsättningen ökade till 950,0 mkr (907,2) * Rörelseresultatet ökade till 26,0 mkr (25,6)    …

Fortsätt läsa