Ändrat datum för bokslutskommuniké 2019

  Datum för bokslutskommuniké 2019 har ändrats till 4 februari 2020.   För ytterligare information vänligen kontakta: Sofia Svensson, VD sofia.svensson@lammhultsdesigngroup.com +46 727 32 32 39 eller Daniel Tell, CFO daniel.tell@lammhultsdesigngroup.com +46 706 36 75 78   Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 december…

Fortsätt läsa

Analysguiden: På god väg mot målen

Lammhults rörelseresultat fortsatte att utvecklas i positiv riktning även för kv3 2019. Omsättningen var totalt sett i linje med vår förväntan, men mixen var annorlunda. Vårt DCF-värde (bas-scenario) hamnar på 68 kronor (66) per aktie. Lammhults Design Group förknippas med svensk möbel­design. Företagsgruppen har flera starka…

Fortsätt läsa

Lammhults Design Group – Delårsrapport januari – september 2019

Lammhults Design Group - Delårsrapport januari - september 2019Omsättningsökning och fortsatt förbättrat rörelseresultat "Under det tredje kvartalet fortsatte koncernens positiva utveckling med en omsättningsökning med 10% samtidigt som orderingången ökade med 7%. Totalt uppgick orderingången för tredje kvartalet till 219,1 mkr (204,2). Nettoomsättningen uppgick till 244,8…

Fortsätt läsa

Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2020 utsedd

Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2020 utseddI enlighet med de instruktioner som fastställdes på årsstämman den 25 april 2019 har Lammhults Design Group AB etablerat en valberedning. Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2020 lämna förslag till: · stämmoordförande; · kandidater till posten ordförande…

Fortsätt läsa

Inbjudan till presentation av Q3-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-september 2019 (Q3-rapport) den 25 oktober kl.08.30. Rapporten presenteras av  CEO, Sofia Svensson, och CFO, Daniel Tell, vid en web/tele-konferens den 25 oktober kl.09.00. Webcast: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q3-2019 Tele Sverige: +46 8 5055 8368 Tele UK: +44 33 3300 9274…

Fortsätt läsa