Analysguiden: Export och Norge drar

Lammhults rörelseresultat utvecklades i positiv riktning för kv1 2019. En förbättrad bruttomarginal ligger bakom förbättringen. Den lägre nettoskulden ger dessutom ett förbättrat finansnetto. Vårt DCF-värde (bas-scenario) hamnar på 60 kronor (59).Lammhults Design Group förknippas med svensk möbeldesign. Företagsgruppen har flera starka varumärken. Inom affärsområde Office…

Fortsätt läsa

Årsstämma i Lammhults Design Group AB

Beslut vid årsstämma i Lammhults Design Group AB den 25 april 2019 Vid Lammhults Design Groups årsstämma, som hölls idag den 25 april 2019 i Lammhult, fattades följande beslut. ·  Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018 samt beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för…

Fortsätt läsa

1 januari – 31 mars 2019  Lammhults Design Group

Ökad export och fortsatt förbättrad rörelsemarginal "Under det första kvartalet ökade rörelseresultatet till 11,3 mkr (9,3). Detta innebär en förbättring av rörelsemarginalen till 5,1 % (4,0), vilket är ett steg i rätt riktning mot vårt mål om en rörelsemarginal på 8%. Nettoomsättningen minskade något och…

Fortsätt läsa

Lammhults Design Groups Årsredovisning för 2018

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2018 är nu tillgänglig på koncernens hemsida. Frågor besvaras av Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller Urban Ottosson, Interim CFO, telefon 076-785 51 44.Denna information är sådan information som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra…

Fortsätt läsa

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541-2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 17.00. Årsstämman hålls på Abstracta AB i Lammhult, Lammengatan 2 i Lammhult. Inregistrering börjar kl. 16.00. Rätt till deltagande i årsstämman Aktieägare som önskar delta i…

Fortsätt läsa