Analysguiden: Export och Norge drar

Lammhults rörelseresultat utvecklades i positiv riktning för kv1 2019. En förbättrad bruttomarginal ligger bakom förbättringen. Den lägre nettoskulden ger dessutom ett förbättrat finansnetto. Vårt DCF-värde (bas-scenario) hamnar på 60 kronor (59).Lammhults Design Group förknippas med svensk möbeldesign. Företagsgruppen har flera starka varumärken. Inom affärsområde Office…

Fortsätt läsa

Årsstämma i Lammhults Design Group AB

Beslut vid årsstämma i Lammhults Design Group AB den 25 april 2019 Vid Lammhults Design Groups årsstämma, som hölls idag den 25 april 2019 i Lammhult, fattades följande beslut. ·  Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018 samt beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för…

Fortsätt läsa

1 januari – 31 mars 2019  Lammhults Design Group

Ökad export och fortsatt förbättrad rörelsemarginal "Under det första kvartalet ökade rörelseresultatet till 11,3 mkr (9,3). Detta innebär en förbättring av rörelsemarginalen till 5,1 % (4,0), vilket är ett steg i rätt riktning mot vårt mål om en rörelsemarginal på 8%. Nettoomsättningen minskade något och…

Fortsätt läsa