Analysguiden: Bra fart på exporten

Lammhults rörelseresultat för Q4 2018 påverkades kraftigt av avyttringen av Ire och Voice, men detta var extraordinärt. Public Interiors fortsätter att gå bättre än Office & Home Interiors. Positivt var annars ett mycket starkt kassaflöde som ger en lägre nettoskuld. Vårt nya DCF-värde (bas) hamnar…

Fortsätt läsa

2018 års rörelsemarginal den högsta på tio år

Kvarvarande verksamhet 1 oktober - 31 december 2018                                                  1 januari - 31 december 2018 * Nettoomsättningen minskade till 272,0 mkr (278,1)                * Nettoomsättningen ökade till 950,0 mkr (907,2) * Rörelseresultatet ökade till 26,0 mkr (25,6)    …

Fortsätt läsa