Telefonintervju med VD och Styrelseordföranden

I veckan genomfördes en telefonintervju med VD Karin Bryder och Styrelseordföranden Lars Persson av Vladimir Medan. I intervjun besvarades frågor som inkommit från aktieägare i Invent Medic Sweden AB. Vladimir Medan genomförde i veckan en intervju med VD Karin Bryder och Styrelseordföranden Lars Persson där insända…

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli – september 2017

FORTSATT FOKUS PÅ CE-MÄRKNING OCH LANSERING I SVERIGE VINNOVA BIDRAR INFÖR AKTIVITETER I RESTEN AV EUROPASammanfattning av kvartalsrapporten FÖRSTA NIO MÅNADERNA (januari - september 2017) · Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK. · Övriga rörelseintäkter uppgick till 153 (0) KSEK. · Aktiverat arbete för…

Fortsätt läsa

Invent Medic redovisar som förväntat inga intäkter i andra kvartalet

Medicinteknikbolaget Invent Medic redovisar som förväntat inga intäkter i andra kvartalet 2017.Nettoomsättningen var noll kronor (noll). Aktiverat arbete för egen räkning var 170 000 kronor (255 000). Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -2,0 miljoner kronor (-1,0), motsvarande -0,22 kronor per aktie (-0,12).…

Fortsätt läsa

Invent Medic: Delårsrapport jan-jun 2017

Sammanfattning av halvårsrapport FÖRSTA HALVÅRET (januari - juni 2017) · Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK. · Aktiverat arbete för egen räkning 353 (477) KSEK. · Kostnaderna uppgick till 3 811 (2 278) KSEK. · Resultatet före och efter skatt uppgick till -3 458…

Fortsätt läsa