Bokslutskommuniké Image Systems AB (publ) JANUARI – DECEMBER 2019

Fortsatt god orderingång i koncernen, Motion Analysis gör åter rekordresultat, RemaSawco tyngs av engångskostnaderFjärde kvartalet 2019 · Orderingången uppgick till 70,3 (74,8) Mkr · Intäkterna uppgick till 54,9 (48,2) Mkr · Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,6 (1,8) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -1,9…

Fortsätt läsa

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 27 Msek från Stenvalls Trä AB

Ordern omfattar leverans och installation av senaste generationens automations- och mätsystem för styrning, optimering och kvalitetssortering till anläggningen i Seskarö. Beställningen innehåller exempelvis flaggskeppen RS-LogProfiler3DX för röntgen/3D mätning, RS-BoardScannerQ för automatisk kvalitetssortering samt viktiga moduler ur RemaSawcos konceptet, "Det Digitala Sågverket" (DDS).Leverans och driftsättning är…

Fortsätt läsa

Image Systems valberedning och årsstämma 2020

Image Systems årsstämma kommer att avhållas den 7 maj 2020 på bolagets kontor i Linköping.I enlighet med beslutad princip för tillsättande av valberedning på Image Systems årsstämma 2019 meddelas härmed att bolagets större ägare, har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Thomas Wernhoff som sammankallande.…

Fortsätt läsa

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 6.3 MSEK från Moelven Årjäng Såg AB

Ordern omfattar leverans och installation av ett komplett system, RS-BoardScannerQ för optimering och kvalitetssortering, RS-StrengthGrader för hållfasthetsklassning samt RS-ProSort sorterstyrning, till sågverkets justerverk.Leverans och driftsättning är planerade till sommaren 2020. "Som en fortsättning på det framgångsrika samarbetet mellan Moelven och RemaSawco kring Det Digitala Sågverket…

Fortsätt läsa