Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – JUNI 2019

Mycket god utveckling för Motion Analysis Svagt resultat för RemaSawcoAndra kvartalet 2019 ·  Intäkterna uppgick till 51,4 (44,0) Mkr ·  Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,4 (2,5) Mkr ·  Rörelseresultatet uppgick till -1,3 (0,4) Mkr ·  Resultatet efter skatt uppgick till -2,2 (-1,0) Mkr…

Fortsätt läsa

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 6.4 MSEK från Stenvalls Trä AB, Örarna

Ordern omfattar leverans och installation av ett komplett system, RS-BoardScannerQ, för optimering och kvalitetssortering samt sorterstyrning, RS-ProSort, till sin anläggning på Örarna.Leverans och driftsättning är planerade till december 2019. "Stenvalls Trä investerar nu i sin tredje RS-BoardScannerQ, de övriga två finns på anläggningarna i Lövholmen…

Fortsätt läsa

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5 MSEK från Bergkvist-Insjön AB, Dalarna

Ordern omfattar en komplett modernisering av sorter och maskinstyrningen i förädlingsverk 2 vid Bergkvist-Insjön i Dalarna där bland annat RemaSawcos sortersystem, RS-ProSort ingår. Systemet är även förberett för framtida införande av automatsortering via RS-BoardScannerQ.RemaSawco har sedan tidigare levererat ett flertal automations samt mätsystem i andra…

Fortsätt läsa