AB Igrenes nyemission i januari är registrerad hos Bolagsverket

Styrelsen i AB Igrene genomförde, med stöd i bemyndigandet från årsstämman den 22 januari 2018, i januari 2019 en riktad nyemission om högst 2 250 000 aktier till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie eller maximalt 4 500 000 kronor.Den riktade nyemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Det…

Fortsätt läsa

Igrene har hållit årsstämma

AB Igrenes årsstämma den 28 januari 2019 har genomförts och alla beslut följde styrelsens och valberedningens förslag.Styrelsen har efter gårdagens årsstämma följande sammansättning: Karl-Åke Johansson, Boliden, omval, styrelsens ordförande Annette Berkhahn Blyhammar, Täby, omval Mats Budh, Mora, omval Olle Starrin, Lidingö, nyval (var tidigare suppleant)…

Fortsätt läsa

Igrene genomför en riktad kvittningsemission på knappt en miljon kronor

Gasprospekteringsbolaget Igrene har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 495 000 aktier till TVR Sport & Näringsliv med teckningskursen 2 kronor per aktie, med betalning genom kvittning av fordran om 990 000 kronor som uppkommit i samband med kapitalanskaffning.Teckningskursen reflekterar också aktuell marknadskurs under…

Fortsätt läsa

AB Igrene gör en riktad kvittningsemission

Styrelsen i AB Igrene, har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 januari 2018, beslutat om en riktad kvittningsemission om 495 000 aktier till TVR Sport & Näringsliv AB med betalning genom kvittning av fordran om 990 000 kronor som uppkommit i samband med kapitalanskaffning. Aktieteckning…

Fortsätt läsa