AB Igrene gör en riktad nyemission

Styrelsen i AB Igrene, har med stöd i bemyndigandet från årsstämman den 22 januari 2018, beslutat om en riktad nyemission om högst 2 250 000 aktier till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie, vilket också reflekterar aktuell marknadskurs under den senaste månaden. Vid full teckning tillförs…

Fortsätt läsa

Igrene kallar till årsstämma den 28 januari

Aktieägarna i gasprospekteringsbolaget Igrene kallas till årsstämma måndagen den 28 januari 2019 i Mora. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017/18. Valberedningens förslag till val av styrelse är ännu inte klart, men kommer att redovisas i god tid före årsstämman.Styrelsen vill ha…

Fortsätt läsa

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027-1305 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 januari 2019 kl. 18.00 i Moraparken Konferens, Parkvägen 1, Mora. Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.00. A. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels…

Fortsätt läsa

Igrene har pausat produktionstest på grund av kyla

Igrene har avbrutit vattenutpumpningen och gasproduktionen från produktionsbrunn nummer två i avvaktan på mer gynnsamma förhållanden. Det uppger gasprospekteringsbolaget i ett nyhetsbrev. Enligt bolaget hade gasvolymerna från brunnen innan dess stigit i en positiv trend sedan starten av produktionstestet. Från slutet av november har varit…

Fortsätt läsa