Igrene bedömer att bearbetning av ansökan sannolikt tar 12 månader

(uppdatering avser rubrik och vd-kommentar från stycke fyra)Gasprospekteringsbolaget Igrene har ansökt om miljötillstånd för kommersiell produktion av naturgas. Formellt har ansökan lämnats in till Länsstyrelsen Dalarna. Igrene lämnade i juni in en bearbetningskoncessionsansökan hos Bergsstaten. Dessa två ansökningar kommer nu att bearbetas parallellt. Den nu…

Fortsätt läsa

Igrene ansöker om miljötillstånd

Gasprospekteringsbolaget Igrene har ansökt om miljötillstånd för kommersiell produktion av naturgas. Formellt har ansökan lämnats in till Länsstyrelsen Dalarna. Igrene lämnade i juni in en bearbetningskoncessionsansökan hos Bergsstaten. Dessa två ansökningar kommer nu att bearbetas parallellt. Den nu aktuella ansökan avser endast en liten del…

Fortsätt läsa

Igrene söker miljötillstånd för kommersiell produktion av naturgas

Igrenes verksamhet inom Morafältet har lett till att bolaget nu hos Länsstyrelsen Dalarna ansöker om tillstånd enligt Miljöbalken för utvinning och förvätskning av naturgas.I juni månad ansökte Igrene om bearbetningskoncession hos Bergsstaten om rätt att enligt Minerallagen utvinna den högkvalitativa metangas som identifierats inom Morafältet.…

Fortsätt läsa

Igrene handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Gasprospekteringsbolaget Igrene handlas idag den 7 november exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 1,70 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 12 november till 26 november…

Fortsätt läsa