Igrene har garantier för nyemissionen i november 2019

Den föreslagna företrädesemissionen är garanterad till 70 procent och kan ersätta konvertibelfaciliteten. Ett kortfristigt lån om 6 Mkr har upptagits i avvaktan på nyemissionen.Emissionen, som vid full teckning kommer att inbringa drygt 22 Mkr till Bolaget, täcks av emissionsgarantier uppgående till 70 procent eller 15,6…

Fortsätt läsa

Kallelse till extra bolagsstämma i AB Igrene (publ)

Aktieägarna i AB Igrene (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 13.00, på Mora Parken Konferens i Mora. Deltagande och anmälan för den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB…

Fortsätt läsa

Igrene ska borra nytt 1 000 meter djupt hål i Siljansringen

Igrene uppger i ett pressmeddelande att gasprospekteringen i Morafältet i Siljansringen är inne i ett intressant skede, och att bolaget nu genomför djupborrning av ett nytt hål till planerade 1 000 meters djup samtidigt som produktionstest i befintligt hål intensifieras.Tidigare under fredagen informerade bolaget om…

Fortsätt läsa

Igrenes fältarbeten intensifieras

Gasprospekteringen i Morafältet i Siljansringen är inne i ett intressant skede. Igrene genomför djupborrning av ett nytt hål till planerade 1 000 meters djup samtidigt som produktionstest i befintligt hål intensifieras.Efter sex veckors produktionstest i ett 410 meter djupt hål, benämnt Produktionsbrunn 2 inom Morafältet, har…

Fortsätt läsa