Igrene fördubblar förlusten i första halvåret

Gasprospekteringsbolaget Igrene fördubblar förlusten i första halvåret i det brutna räkenskapsåret, september 2018 till februari 2019, jämfört med samma period föregående år.Rörelseintäkterna steg till 0,3 miljoner kronor (noll). Rörelseresultatet blev -7,4 miljoner kronor (-3,7). Resultatet efter skatt var -7,5 miljoner kronor (-3,8). Resultatet per aktie…

Fortsätt läsa

Igrene hoppas få in bearbetningskoncessionsansökan i maj – vd

Gasprospekteringsbolaget Igrene kommer att dra igång sina produktionstester om ett par veckor. Ambitionen är att få ett resultat på testerna inom fyra veckor och därefter få in sin ansökan om bearbetningskoncession skyndsamt."Allt är klappat och klart för att skicka in våra ansökningar till Bergsstaten och…

Fortsätt läsa

Igrene planerar för test och nyemission

Gasprospekteringsbolaget Igrene planerar att genomföra tester och planerar även för en nyemission. Igrene planerar att dra igång ett långtidstest med produktion av metangas i produktionsbrunn 2 inom Mora-fältet. Produktionstestet beräknas komma igång tidigt i april månad. Det tidigare testet avbröts i början av december på…

Fortsätt läsa