Igrene drar ner aktiviteterna under vintern

Bolaget har valt att minska fältinsatser mm fram till dess vintern och kylan släppt sitt grepp och nya produktionstester kan återupptas i april. Fram till slutet av våren är behovet av vd reducerat. Bolagets nuvarande vd, Lars Svensson, minskar därför sitt engagemang gradvis fram till…

Fortsätt läsa

Årsredovisningen 2017/2018

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för det brutna räkenskapsåret 2017-09-01 till 2018-08-31 är nu klar för publicering Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News

Fortsätt läsa

Igrene gör en riktad nyemission på högst 4,5 miljoner kronor

Gasprospekteringsbolaget Igrene har beslutat att genomföra en riktad nyemission av högst 2,25 miljoner aktier till teckningskursen 2 kronor per aktie, vilket också reflekterar aktuell marknadskurs under den senaste månaden. Bolaget kommer vid full teckning att tillföras 4,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet…

Fortsätt läsa

AB Igrene gör en riktad nyemission

Styrelsen i AB Igrene, har med stöd i bemyndigandet från årsstämman den 22 januari 2018, beslutat om en riktad nyemission om högst 2 250 000 aktier till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie, vilket också reflekterar aktuell marknadskurs under den senaste månaden. Vid full teckning tillförs…

Fortsätt läsa

Igrene kallar till årsstämma den 28 januari

Aktieägarna i gasprospekteringsbolaget Igrene kallas till årsstämma måndagen den 28 januari 2019 i Mora. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017/18. Valberedningens förslag till val av styrelse är ännu inte klart, men kommer att redovisas i god tid före årsstämman.Styrelsen vill ha…

Fortsätt läsa