Igrenes borrkärnor gav upphov till gasfynd i forskningsstudie

Gasprospekteringsbolaget Igrene meddelar att en ny studie ledd av Linnéuniversitetet visar att gas har bildats djupt ner i meteoritkratern vid Siljan i Dalarna under minst 80 miljoner år, uppger Igrene i ett pressmeddelande. Forskningsledaren Henrik Drake vid Linnéuniversitetet har lett studien där de i Igrenes…

Fortsätt läsa

Igrene har garantier för nyemissionen i november 2019

Den föreslagna företrädesemissionen är garanterad till 70 procent och kan ersätta konvertibelfaciliteten. Ett kortfristigt lån om 6 Mkr har upptagits i avvaktan på nyemissionen.Emissionen, som vid full teckning kommer att inbringa drygt 22 Mkr till Bolaget, täcks av emissionsgarantier uppgående till 70 procent eller 15,6…

Fortsätt läsa

Kallelse till extra bolagsstämma i AB Igrene (publ)

Aktieägarna i AB Igrene (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 13.00, på Mora Parken Konferens i Mora. Deltagande och anmälan för den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB…

Fortsätt läsa