Igrene genomför en riktad kvittningsemission på knappt en miljon kronor

Gasprospekteringsbolaget Igrene har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 495 000 aktier till TVR Sport & Näringsliv med teckningskursen 2 kronor per aktie, med betalning genom kvittning av fordran om 990 000 kronor som uppkommit i samband med kapitalanskaffning.Teckningskursen reflekterar också aktuell marknadskurs under…

Fortsätt läsa

AB Igrene gör en riktad kvittningsemission

Styrelsen i AB Igrene, har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 januari 2018, beslutat om en riktad kvittningsemission om 495 000 aktier till TVR Sport & Näringsliv AB med betalning genom kvittning av fordran om 990 000 kronor som uppkommit i samband med kapitalanskaffning. Aktieteckning…

Fortsätt läsa

Ett nyval föreslås till styrelsen i Igrene

Gasprospekteringsbolaget Igrenes valberedning föreslår omval av Annette Berkhahn Blyhammar, Karl-Åke Johansson och Mats Budh vid årsstämman den 28 januari. Den tidigare styrelsesuppleanten Olle Starrin föreslås som nyval till styrelseledamot. De tidigare styrelseledamöterna Anders Rydberg och Yvonne Vertes von Sikorszky avstår omval men kvarstår som aktiva…

Fortsätt läsa

Valberedningens förslag inför årsstämman i Igrene

Inför årsstämman den 28 januari 2019 i AB Igrene (publ) föreslår valberedningen omval av Annette Berkhahn Blyhammar, Karl-Åke Johansson och Mats Budh. Till ny ordinarie ledamot föreslås den tidigare styrelsesuppleanten Olle Starrin. Styrelsen föreslås därmed bestå av fyra ledamöter. Som suppleant föreslås Andreas Gidlund, ansvarig…

Fortsätt läsa