Igrene nekas prövningstillstånd i Kammarrätten

Gasprospekteringsbolaget Igrene nekas prövningstillstånd i sitt överklagande av Förvaltningsrättens avslag till ansökningar om förlängning av undersökningstillstånd avseende olja. Det framgår av ett pressmeddelande. Igrenes ansökan om förlängning, år 7 till 10, av fem undersökningstillstånd avseende olja avslogs av Bergsstaten. Avslagsbeslutet har Igrene överklagat till Förvaltningsrätten och…

Fortsätt läsa

Kammarrätten avslår Igrenes överklagande

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd för Igrenes över-klagande av Förvaltningsrättens avslag till ansökningar om förläng-ning av undersökningstillstånd avseende olja. Igrenes ansökan om förlängning (år 7-10) av fem undersökningstillstånd avseende olja avslogs av Bergsstaten. Avslagsbeslutet har Igrene överklagat till Förvaltningsrätten och sedan vidare till Kammarrätten, som nu avslagit…

Fortsätt läsa

Igrene redovisar små resultatförändringar

Igrene redovisar små förändringar av sitt resultat och som planerat ingen omsättning. Rörelseresultatet blev -3,2 miljoner kronor (-2,6) för räkenskapsårets sex första månader. Resultatet före och efter skatt var -3,2 miljoner kronor (-2,6). En väsentlig del av kostnaderna är kopplade till provtagningar, analyser samt övriga…

Fortsätt läsa

Igrene återupptar flerveckorstest med gasproduktion

Gasprospekteringsbolaget Igrene återupptar flerveckorstest med gasproduktion. Bakgrunden är att det test med produktion av metangas som avslutades tidigt i november i fjol till följd av problem med metanhydrat, återupptas nu sedan testanläggningen delvis byggts om. Det framgår av ett nyhetsbrev. Igrene har tidigare meddelat att det…

Fortsätt läsa