Flaggningsmeddelande

Ragnar Krefting via helägda bolag vidaresäljer aktier som förvärvades i samband med senaste nyemissionen i AB IgreneI går meddelades att i den riktade nyemissionen tecknade Ragnar Krefting genom Krefting Finans AB och TVR  Sport & Näringsliv AB 2 220 000 aktier. Idag meddelas att Krefting Finans AB…

Fortsätt läsa

Ragnar Krefting är ny storägare i Igrene

Ragnar Krefting med helägda bolag har efter gasprospekteringsbolaget Igrenes senaste nyemission blivit ny storägare i Igrene. Ragnar Krefting med bolag äger nu 2,56 miljoner aktier, vilket motsvarar 19,5 procent av kapitalet och rösterna i Igrene. Det framgår av ett flaggningsmeddelande. Henrik Öhlinhenrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99Nyhetsbyrån…

Fortsätt läsa

Flaggning

Ragnar Krefting med helägda bolag har i samband med senaste nyemissionen i AB Igrene blivit stor aktieägare i bolaget.Före nyemissionen ägde Ragnar Krefting och hans helägda Krefting Finans AB 339 000 aktier i Igrene motsvarande 3.1 % av kapital och röster. I den riktade nyemissionen tecknade Ragnar…

Fortsätt läsa

AB Igrenes nyemission i januari är registrerad hos Bolagsverket

Styrelsen i AB Igrene genomförde, med stöd i bemyndigandet från årsstämman den 22 januari 2018, i januari 2019 en riktad nyemission om högst 2 250 000 aktier till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie eller maximalt 4 500 000 kronor.Den riktade nyemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Det…

Fortsätt läsa

Igrene har hållit årsstämma

AB Igrenes årsstämma den 28 januari 2019 har genomförts och alla beslut följde styrelsens och valberedningens förslag.Styrelsen har efter gårdagens årsstämma följande sammansättning: Karl-Åke Johansson, Boliden, omval, styrelsens ordförande Annette Berkhahn Blyhammar, Täby, omval Mats Budh, Mora, omval Olle Starrin, Lidingö, nyval (var tidigare suppleant)…

Fortsätt läsa