Igrene handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Gasprospekteringsbolaget Igrene handlas idag den 7 november exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 1,70 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 12 november till 26 november…

Fortsätt läsa

Igrene har hållit Extra bolagsstämma

AB Igrenes Extra bolagsstämma den 24 oktober 2019 har genomförts och alla beslut följde styrelsens förslagBolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen vad gäller lägsta och högsta antalet aktier i bolaget respektive lägsta och högsta aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till stämman. Vidare beslutades…

Fortsätt läsa

Igrene ökade förlusten i fjärde kvartalet

Gasprospekteringsbolaget Igrene ökade förlusten i fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret jämfört med samma period året innan. Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.Rörelseresultatet blev -4,3 miljoner kronor (-2,7). Resultatet före och efter skatt var -4,3 miljoner kronor (-2,8). Kassa och…

Fortsätt läsa