Igrene har fått avbryta förnyade tester inom Morafältet

Igrene har på grund av tekniska problem fått avbryta det förnyade produktionstestet inom Morafältet, enligt ett pressmeddelande.Bolaget startade åter med testerna i april men har fått stanna upp på materialfel i pumputrustningen. I december fick testerna i Produktionsbrunn 2 inom Morafältet avbrytas på grund av…

Fortsätt läsa

Testet för produktion av metangas har avbrutits

Förnyat produktionstest inom Morafältet startade i april men måste nu avbrytas på grund av tekniska problem beroende på materialfel i pumputrustningen.Föregående test i Produktionsbrunn 2 inom Morafältet avbröts i december 2019 på grund av långvarig och mycket stark kyla som innebar att gas- och vattenledningar…

Fortsätt läsa

Igrene fördubblar förlusten i första halvåret

Gasprospekteringsbolaget Igrene fördubblar förlusten i första halvåret i det brutna räkenskapsåret, september 2018 till februari 2019, jämfört med samma period föregående år.Rörelseintäkterna steg till 0,3 miljoner kronor (noll). Rörelseresultatet blev -7,4 miljoner kronor (-3,7). Resultatet efter skatt var -7,5 miljoner kronor (-3,8). Resultatet per aktie…

Fortsätt läsa