Igrenes företrädesemission har nu avslutats

Igrenes nyemission stängdes tisdagen den 26 november. Emissionen har tecknats till 70%I den nu avslutade nyemissionen har Igrenes befintliga aktieägare tecknat för 8,9 Mkr medan nytillkomna aktieägare tecknat för 1,2 Mkr eller totalt 10,1 Mkr. Härutöver tecknas emissionen upp till 70% av emissionens maximibelopp genom…

Fortsätt läsa

Igrene fortsätter fältarbete trots vinter

Gasprospekteringsbolaget Igrene fortsätter sitt fältarbete trots att det är vinter. Tidigare har bolaget haft problem med sin borrutrustning samt logistik men det skall nu vara avhjälpt. I och med att det har varit kallt har bolaget lämnat vattentryck för att istället arbeta med lufttryck. Framöver…

Fortsätt läsa

Igrenes fältarbeten bedrivs oförhindrat trots vinter

Igrene meddelar att man haft problem med borrningsutrustning och logistik men att det nu är full fart på arbetena i fält.På grund av stark kyla i oktober beslöt Igrene att övergå till borrning med tryckluft istället för vatten-tryck. Den identifierade borriggen, som ägs av ett…

Fortsätt läsa

Igrene har blivit klimatcertifierat

Gasprospekteringsbolaget Igrene har blivit klimatcertifierat av certifieringsföretaget Svensk Klimatcertifiering. Igrenes verksamhet med utvinning av naturgas i Siljansringen kommer att medföra att både Sveriges och den globala totala klimatpåverkan minskar, hävdar bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande. Henrik Öhlinhenrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99Nyhetsbyrån Finwire

Fortsätt läsa

Igrene klimatcertifieras

AB Igrene har blivit klimatcertifierat eftersom företaget kan visa att det aktivt arbetar med att få ner sina och samhällets totala klimatavtryck.Efter en noggrann genomgång av certifieringsföretaget Svensk Klimatcertifiering AB av Igrenes verksamhet och ambitioner har AB Igrene nu klimatcertifierats.  Igrenes verksamhet med utvinning av…

Fortsätt läsa