Igrene klimatcertifieras

AB Igrene har blivit klimatcertifierat eftersom företaget kan visa att det aktivt arbetar med att få ner sina och samhällets totala klimatavtryck.Efter en noggrann genomgång av certifieringsföretaget Svensk Klimatcertifiering AB av Igrenes verksamhet och ambitioner har AB Igrene nu klimatcertifierats.  Igrenes verksamhet med utvinning av…

Fortsätt läsa

AB Igrene offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

AB Igrene, offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 12 november 2019. Memorandum och anmälningssedel för teckning utan teckningsrätt finns tillgängliga på bolagets (www.igrene.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Eminova Fondkommissions (www.eminova.se) respektive hemsidor.Erbjudandet i sammandrag: Teckningstid: 12 november -…

Fortsätt läsa

Igrene bedömer att bearbetning av ansökan sannolikt tar 12 månader

(uppdatering avser rubrik och vd-kommentar från stycke fyra)Gasprospekteringsbolaget Igrene har ansökt om miljötillstånd för kommersiell produktion av naturgas. Formellt har ansökan lämnats in till Länsstyrelsen Dalarna. Igrene lämnade i juni in en bearbetningskoncessionsansökan hos Bergsstaten. Dessa två ansökningar kommer nu att bearbetas parallellt. Den nu…

Fortsätt läsa

Igrene ansöker om miljötillstånd

Gasprospekteringsbolaget Igrene har ansökt om miljötillstånd för kommersiell produktion av naturgas. Formellt har ansökan lämnats in till Länsstyrelsen Dalarna. Igrene lämnade i juni in en bearbetningskoncessionsansökan hos Bergsstaten. Dessa två ansökningar kommer nu att bearbetas parallellt. Den nu aktuella ansökan avser endast en liten del…

Fortsätt läsa

Igrene söker miljötillstånd för kommersiell produktion av naturgas

Igrenes verksamhet inom Morafältet har lett till att bolaget nu hos Länsstyrelsen Dalarna ansöker om tillstånd enligt Miljöbalken för utvinning och förvätskning av naturgas.I juni månad ansökte Igrene om bearbetningskoncession hos Bergsstaten om rätt att enligt Minerallagen utvinna den högkvalitativa metangas som identifierats inom Morafältet.…

Fortsätt läsa