AB Igrene: Korrigering – Nyemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket

Tidigare idag, den 12 februari 2020, publicerades ett pressmeddelande felaktigt med hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Informationen i pressmeddelandet är regulatoriskt men inte av MAR-karaktär. Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR, återfinns nedan.Nyemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket I och med registreringen kommer omvandling…

Fortsätt läsa

Nyemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket

I och med registreringen kommer omvandling av BTA att ske enligt vad som framgår nedan. BTA 191108 med ISIN SE0013382371 har en sista handelsdag 2020-02-13. Stoppdag/omvandling sker 2020-02-17 och de nya aktierna finns på vp-konton 2020-02-19. Nyemissionen omfattade 9 174 815 nya aktier. Det totala antalet stamaktier…

Fortsätt läsa

Igrene har hållit årsstämma

AB Igrenes årsstämma den 27 januari 2020 har genomförts och alla beslut följde styrelsens och valberedningens förslag.Styrelsen har efter gårdagens årsstämma följande sammansättning: Karl-Åke Johansson, Boliden, omval, styrelsens ordförande Mats Budh, Mora, omval, styrelsens vice ordförande Annette Berkhahn Blyhammar, Täby, omval Carin Nises, Mora, nyval.…

Fortsätt läsa

Igrene redovisar minskad rörelseförlust under första kvartalet

Gasprospekteringsbolaget Igrene rapporterar minskad förlust i det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2019/2020. Bolaget hade som planerat ingen omsättning.Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-3,6). Resultatet före och efter skatt var -2,1 miljoner kronor (-3,8). Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (-0,34). Likvida medel…

Fortsätt läsa