Kvittningsemission till Wayne Gretzky

Styrelsen för Gold Town Games AB ("Bolaget") beslutade den 15 oktober 2019, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 10 Juni 2019, att genomföra en kvittningsemission till Wayne Gretzky, genom bolaget WDG Enterprise S-corp (Fodringsägaren). Bolaget har en skuld till Fordringsägaren uppgående till sammanlagt 889…

Fortsätt läsa