<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Rättelse: Kallelse till årsstämma i Vostok Emerging Finance Ltd</title><style> </style> </head> <body><p align="justify">Stockholm, April 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- </p> <p align="justify">Vostok Emerging Finance Ltd skickade ut pressmeddelande med kallelse till årsstämma den 17 april 2019. Följande är en rättelse av tidigare…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018</title><style> </style> </head> <body><p>Pressmeddelande<br /> 18 april 2019, 14:00</p> <p><strong>Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018</strong></p> <p>Årsredovisningen finns från och med idag den 18 april tillgänglig på bolagets hemsida <a href="https://www.globenewswire.com/Tracker?data=vsDqjX0jg8ZmRV2XR3V3r1ZwN8F70TMtrrqFTT-BFMNfs0a6Lad_AlwnzaT9oO6JSlfIpq6IYHqdiQxqW7561Q==" rel="nofollow" target="_blank"><u>www.sdiptech.com</u></a>.</p> <p>Årsredovisningen distribueras per…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)  </title><style> </style> </head> <body><p align="center"><strong>Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma att äga rum fredagen den 17 maj 2019, kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Kallelse till årsstämma i Vostok Emerging Finance Ltd</title><style> </style> </head> <body><p align="justify">Stockholm, April 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- </p> <p align="justify">Innehavare av depåbevis avseende aktier i Vostok Emerging Finance Ltd, org.nr. 50298, med registrerad adress i Hamilton, Bermuda (”<strong>Bolaget</strong>”) kallas härmed till…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Dom i tvisten med Chester Advisory AB</title><style> </style> </head> <body><p>Regulatoriskt meddelande</p> <p><strong><em>Jays Group AB (publ) har idag mottagit tingsrättens dom i tvisten mot Chester Advisory AB. </em></strong></p> <p>Bakgrunden till tvisten är att Chester, ägt av Jays Groups tidigare styrelseordförande Patrik Mellin, har fakturerat…

Fortsätt läsa