<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Deflamo AB: Kallelse till årsstämma i Deflamo AB (publ)</title><style> </style> </head> <body><p><strong>Pressmeddelande Deflamo AB</strong><br /><strong>Stockholm den 20 maj 2019</strong><br /><br /><br />Deflamo AB (publ) (“Bolaget”) håller årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 kl. 10.00 på Christiansen Stenstierna AB:s kontor på Grev Turegatan…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Deflamo AB: Information om årsstämma i Deflamo samt uppdatering rörande transaktionen med Rock Energy</title><style> </style> </head> <body><p><strong>Pressmeddelande Deflamo AB</strong></p> <p><strong>Stockholm den 20 maj 2019</strong></p> <p> </p> <p>Deflamo AB (publ) avser att som planerat hålla årsstämma onsdagen den 19 juni 2019. Kallelse utfärdas separat…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Karolinska Developments portföljbolag OssDsigns nyemission inför notering på Nasdaq First North är övertecknad</title><style> </style> </head> <body><p>STOCKHOLM, SVERIGE – 20 maj 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget OssDsigns nyemission inför noteringen på Nasdaq First North är övertecknad. Inom…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Corline Biomedical AB: Riktad nyemission om ca 14 MSEK</title><style> </style> </head> <body><p align="justify"><strong>Styrelsen för Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 7 maj 2019 beslutat att emittera totalt 900 000 aktier i Bolaget med avvikelse…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Ändrat datum för offentliggörande av kvartalsrapport för första kvartalet 2019</title><style> </style> </head> <body><p>Regulatoriskt pressmeddelande 20 maj 2019</p> <p>Med anledning av den offentliggjorda Företrädesemissionen den 15 maj 2019, för att finansiera fortsatt offensiv tillväxt har Jays Group AB:s (publ) styrelse beslutat att tidigarelägga…

Fortsätt läsa