Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 20 maj 2019, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 20 maj 2019, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 20 maj 2019, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret…

Fortsätt läsa

GASPOROX medverkar idag, den 14 maj, på Aktiedagen i Stockholm

Idag, den 14 maj 2019, medverkar Gasporox på Aktiespararnas Aktiedag på Operaterrassen i Stockholm. Gasporox verksamhet presenteras av VD Märta Lewander Xu klockan 13.10-13.40. Presentationen går att följa live på https://www.aktiespararna.se/tv/live och kommer även i efterhand att vara tillgänglig på Gasporox hemsida, www.gasporox.se/investor-se.  För ytterligare information, kontakta: Märta Lewander…

Fortsätt läsa