WilLak ökade leveranserna med 58 procent i maj

NGM-noterade WilLak ökade antalet levererade väggar med 58 procent under maj. Totalt levererades det 352 väggar, en ökning från 222 under motsvarande period i fjol. Orderboken var 2,1 miljoner kronor och offertstocken cirka 16 miljoner kronor vid utgången av maj, enligt ett pressmeddelande.Vid utgången av…

Fortsätt läsa

ASTG stärker kassan genom två emissioner

Tech-bolaget ASTG stärker sin kassa genom att genomföra en kvittningsemission och en riktad emission. Emissionerna sker för att stärka kassan och det egna kapitalet, heter det i ett pressmeddelande.Kvittningsemissionen omfattar 41,4 miljoner aktier till kursen 0,15 kronor per aktie och slutreglerar reverslån från Gunnar Syk…

Fortsätt läsa

Chordate Medical utser Anders Weilandt som tillförordnad vd

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har utsett Anders Weilandt som tillförordnad vd för bolaget med tillträde den 1 juli. Han ersätter Fredrik Henckel som idag meddelat att han önskar avgå av personliga skäl. Anders Weilandt har som styrelseledamot varit nära involverad i Bolagets utveckling de senaste åren…

Fortsätt läsa

Botnia Explorations företrädesemission blev fulltecknad

Guldprospekteringsbolaget Botnia Exploration avslutade den 2 juni teckningstiden i bolagets företrädesemission som blev fulltecknad. Bolaget har därmed säkerställt kapital för drift av verksamheten under 30 månader. Det framgår av ett pressmeddelande. Företrädesemissionen tecknades till 85,6 procent med företrädesrätt och till 14,4 procent utan företrädesrätt. Bolaget…

Fortsätt läsa

New Equity Venture handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Investeringsbolaget New Equity Venture handlas idag fredag den 9 juni exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:15, innebärande att 15 befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 60 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 14…

Fortsätt läsa