Lightair tappar intäkter och ökar förlusten i första kvartalet

Luftreningsbolaget Lightair redovisar lägre intäkter och en ökad förlust i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol. Nettoomsättningen sjönk till 2,1 miljoner kronor (5,0), en minskning med 58 procent mot föregående år.Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (0,0). Resultatet före och efter skatt var…

Fortsätt läsa

Star Vault kallar till årsstämma den 17 juni

Aktieägarna i spelutvecklingsbolaget Star Vault kallas till årsstämma måndagen den 17 juni i Malmö. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.Förslag till val av styrelseledamöter kommer att framläggas senast på årsstämman. Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemisison av aktier,…

Fortsätt läsa

Cereno Scientifics ledamot köper aktier

Forskningsbolaget Cereno Scientifics styrelseledamot Jonas Faijerson Säljö har den 17 maj köpt 22 000 stycken aktier i bolaget. Aktierna köptes till kursen 3 kronor per aktie, till ett totalt pris av 66 000 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.…

Fortsätt läsa

Game Chest i avtal med e-sportprofilen MartinCreek

Game Chest har tecknat ett samarbetsavtal med e-sportprofilen Martin "MartinCreek" Bäcklund som ska arbeta med bolagets plattform GameThrill Market.Streamern ska genomföra olika aktiviteter via sina kanaler för att driva potentiella kunder till plattformen, skriver Game Chest i ett pressmeddelande.Martin Bäcklund är en välkänd profil i…

Fortsätt läsa

Budgivaren FC Sun Intressenter har ökat i SBC (uppdatering)

(Förtydligande: ökningen är rapporterad accept i budpliktsbudet) FC Sun Intressenter har den 16 maj köpt 9 720 aktier i bostadsrättsförvaltningsbolaget SBC. Aktierna köptes till kursen 25,15 kronor per aktie, en affär på 244 000 kronor. Affären gjordes på NGM. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.FC Sun…

Fortsätt läsa