Zenergy kallar till årsstämma den 7 maj

Aktieägarna i modulbostadsbolaget Zenergy kallas till årsstämma måndagen den 7 maj i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Förslaget till val av styrelseledamöter är ännu inte klart. Styrelsen vill ha bemyndigade från stämman att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Henrik Öhlinhenrik.ohlin@finwire.se,…

Fortsätt läsa

Initiator Pharmas nyemission blev övertecknad

Forskningsbolaget Initiator Pharmas företrädesemission av units tecknades till 108 procent och blev därmed övertecknad. Bolaget emitterar 8,68 miljoner aktier och 5,79 miljoner teckningsoptioner TO1. Initiator Pharma tillförs 19,1 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 2,3 miljoner kronor, varav 560 000 kronor är hänförligt till…

Fortsätt läsa

Omval av styrelsen föreslås i Motion Display

Aktieägarna i displaybolaget Motion Display Scandinavia kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj i Uppsala.Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017.Styrelsen, bestående av ledamöterna Erik Danielsson, Mikael Smedeby, Martin Svensson Henning, Pelle Hjortblad och Christian Strömlid, föreslås till omval. Styrelsen vill ha…

Fortsätt läsa

Orgo Techs styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i teknikbolaget Orgo Tech kallas till årsstämma tisdagen den 8 maj i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av ledamöterna Jesper Karlström, Christian Kronegård, Björn Mannerqvist,…

Fortsätt läsa

SensoDetect får förhandsbesked om beviljat Europapatent

Medicinteknikbolaget SensoDetect har fått ett förhandsbesked om beviljat Europapatent.Det europeiska patentverket har nu utfärdat ett "decision to grant", vilket innebär att patentet kommer beviljats. Patentet gäller Brainstem response-PC-EP. Ansökans beviljande till patent kommer att publiceras den 18 april. Det framgår av ett pressmededlande. Bolagets patentportfölj…

Fortsätt läsa