Sensori tecknar avsiktsförklaring med turkiskt bolag

Tinnitusbolaget Sensori har tecknat en avsiktsförklaring med VIP Isitme Cihazlari San Tic i Turkiet, avseende en potentiell strategisk allians för försäljning av Antinitus på den turkiska marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande. Bolagen ska gemensamt identifiera och utvärdera affärsmöjligheter i Turkiet rörande distribution och försäljning…

Fortsätt läsa

Omval av styrelsen föreslås i Axkid

Aktieägarna i bilbarnstoltillverkaren Axkid kallas till årsstämma tisdagen den 8 maj i Göteborg.Styrelsen föreslår att stämman godkänner återbetalning av villkorat aktieägartillskott till Tony Broberg, Andreas Finke och Tony Qvist med sammanlagt 675 000 kronor, vardera 225 000 kronor. Skulden var på 2,03 miljoner kronor och…

Fortsätt läsa

Cinnober planerar emission av teckningsoptioner

Styrelsen i Cinnober har beslutat om nyemission av högst 600 000 teckningsoptioner som ska överlåtas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Det framgår av ett pressmeddelande.Varje teckningsoption ger rätt att den 20 november 2020 teckna en ny aktie i bolaget till kursen 80 kronor…

Fortsätt läsa

Ett nyval föreslås till styrelsen i Real Holding

Aktieägarna i fastighetsbolaget Real Holding kallas till årsstämma tisdagen den 8 maj i Stockholm. Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2017. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bengt Engström, Bengt Linden, Anna Weiner Jiffer och Lars-Olof Olsten samt nyval av Jan Egenäs som styrelseledamot. Lennart Molvin…

Fortsätt läsa