Arbona genomför nyemission på 24 miljoner kronor

Investeringsbolaget Arbona har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 24,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Syftet med emissionen är en förstärkning av kapitalet inför framtida förvärv samt att amortera på upptaget förvärvslån.Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman den 22 maj att emittera…

Fortsätt läsa

SBB erhåller BB rating med positiva utsikter från Fitch

Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, har erhållit kreditbetyget BB med positiva utsikter från Fitch. SBB fick i januari 2018 en BB rating med stabila utsikter från S&P. Det framgår av ett pressmeddelande."Vi är stolta över att ytterligare ett ledande kreditvärderingsinstitut ger oss en stark rating. Detta skapar…

Fortsätt läsa

Crowdsoft kommenterar revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Teknikbolaget Crowdsoft har publicerat årsredovisningen för 2017 och bolaget kommenterar i ett pressmeddelande revisorns uttalande i revisionsberättelsen.Revisionsberättelsen innehåller en anmärkning att årsredovisningen och koncernredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen inte har kunnat hållas tillgängliga för bolagets aktieägare inom föreskriven tid i enlighet med aktiebolagslagen.Styrelsen vill informera att…

Fortsätt läsa