Isofol Medicals listningsemission blev övertecknad

Listningsaktuella forskningsbolaget Isofol Medicals nyemission har blivit övertecknad och handeln kommer att inledas på First North idag. Teckningskursen är satt till 29 kronor per aktie.Isofol Medical är en avknoppning från Aktietorget-noterade Yield Life Science. Bland aktörer som tecknat återfinns Handelsbanken Fonder, AFA Försäkring, Rhenman &…

Fortsätt läsa

Pharmacolog kallar till årsstämma den 3 maj

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala kallas till årsstämma onsdagen den 3 maj i Uppsala.Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 3,33 miljoner och högst 13,33 miljoner aktier. Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera aktier, teckningsoptioner eller…

Fortsätt läsa

Omval av styrelsen föreslås i Mobilåtervinning

Aktieägarna i Mobilåtervinning i Sverige har tidigare kallats till årsstämma den 25 april i Stockholm. Styrelsen kompletterar i ett pressmeddelande idag kallelsen med förslag till beslut på stämman. Styrelsen föreslår omval av samtliga ledamöter; Hans Orre, Carl Kock, Christian Kronegård och Robin Vestersten. Styrelsen föreslår…

Fortsätt läsa

Medfield Diagnostics får order på fyra Strokefinder MD100 värd 2 miljoner kronor

Medicinteknikbolaget Medfield Diagnostics samarbetspartner Statoil Petroleum beställer ytterligare fyra kompletta Strokefinder MD100-system. Bolagen har sedan sedan 21december 2015 ett avtal med option på ett större antal system. Det framgår av ett pressmeddelande. Strokefinder MD100 skall användas i ett kliniskt forskningsprojekt, som leds från universitetssjukhuset i…

Fortsätt läsa