Chordate Medical tecknar produktionsavtal med SMD Production

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har tecknat ett produktionsavtal med SMD Production avseende avseende helhetsansvar för produktion av Chordates styrenhet. Överföring av produktionen till SMD sker omgående medan Chordates egna produktionsresurser avvecklas.Det framgår av ett pressmeddelande. "Som tidigare kommunicerats avser vi minimera våra fasta kostnader vilket medför…

Fortsätt läsa

BrainCools produkt Cooral System erhåller formgivningsskydd i USA

Medicinteknikbolaget BrainCool meddelar att det amerikanska patentverket har godkänt bolagets ansökan för ett "design patent", motsvarande formgivningsskydd, för produkten Cooral System. Produkten har sedan tidigare formgivningsskydd inom EU och Japan. Det framgår av ett pressmeddelande. Henrik Öhlinhenrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99Nyhetsbyrån Finwire

Fortsätt läsa

Everysport Media har formerat valberedningen inför årsstämman 2018

Sportmediebolaget Everysport Media har formerat sin valberedning inför årsstämman 2018, enligt ett pressmeddelande. Valberedningen består av Paul Fischbein, i egenskap av styrelseordförande i Everysport Media Group, Johan Ejermark, Michael Hansen samt Gustaf Karling i egenskap av representanter för de tre största ägargrupperna/aktiägarna som röstmässigt har…

Fortsätt läsa

Clean Oil ökar intäkterna men förlusten steg för helåret 2017

Clean Oil ökade intäkterna samtidigt som förlusten steg för helåret 2017 jämfört med 2016. Bolaget har utvecklat produkten COT Oil Refiner System som används för att eliminera skadliga utspädningar för diverse industriella oljor. Nettoomsättningen steg till 173 000 kronor (161 000). Rörelseresultatet, resultatet före skatt…

Fortsätt läsa