Sjöstrand Coffee minskar förlusten i fjärde kvartalet

Kaffemaskinstillverkaren Sjöstrand Coffee minskar förlusten i fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal föregående år.Nettoomsättningen var på 0,5 miljoner kronor. I jämförelsekvartalet rapporterar bolaget en negativ nettoomsättning på -2,0 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (-2,6). Resultatet före skatt var och nettoresultatet uppgick till…

Fortsätt läsa

Veteranpoolen producerade 583 000 timmar under 2017

Bemanningsbolaget Veteranpoolen producerade cirka 583 000 timmar under 2017, att jämföras med cirka 420 000 timmar under 2016. Det uppger bolaget i ett pressmeddelande.Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.Veteranpoolen planerar att publicera produktionsdata löpande. Anton Wilénanton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41Nyhetsbyrån Finwire

Fortsätt läsa

MobiPlus kallar till extra stämma den 20 februari

Aktieägarna i teknikplattformsbolaget MobiPlus kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 20 februari i Askim. Styrelsen föreslår att den extra stämman fattar beslut om riktad nyemission av aktier samt riktad nyemission av konvertibler i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad…

Fortsätt läsa

Inhalation Sciences dotterbolag Ziccum planerar notering på Aktietorget

Inhalationsbolaget Inhalation Sciences dotterbolag Ziccum har erhållit ett lån om 2 miljoner kronor för att accelerera sina aktiviteter inom affärsutveckling. Ziccum förbereder sig också för att noteras på Aktietorget under fjärde kvartalet 2018. Aktieägarna i Inhalation Sciences kommer att erbjudas förtur till deltagande i den…

Fortsätt läsa