Willaks revisorer påtalar behovet av kapitaltillskott och har anmärkningar i revisionsberättelsen

Byggunderleverantören Willak har publicerat sin årsredovisning för 2017 där revisionsberättelsen kommenteras i ett pressmeddelande. Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Willak. Revisorerna påpekar dock att bolagets egna kapital var negativt den 31 december i fjol. Det återställdes genom en nyemission i januari…

Fortsätt läsa

Recyctecs förlust 2017 blir 2 miljoner kronor högre än tidigare redovisat

Miljöteknikbolaget Recyctec meddelar att bolaget har avvikande uppgifter för redovisat resultat i årsredovisningen för 2017 jämfört med tidigare redovisat resultat i bokslutskommunikén för 2017. Redovisat resultat uppgår i årsredovisningen till en förlust på 20,2 miljoner kronor mot tidigare redovisad förlust om 18,2 miljoner kronor. Det…

Fortsätt läsa

Beowulf Mining redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet

Prospekteringsbolaget Beowulf Mining redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2018. Förlusten var oförändrat jämfört med samma kvartal i fjol.Nettoomsättningen var noll, i likhet med samma kvartalet i fjol.Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -0,2 miljoner brittiska pund (-0,2). Resultatet per aktien…

Fortsätt läsa

SBB emitterar företagscertifikat om 600 miljoner kronor

Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, har emitterat de första certifikaten, om 600 miljoner kronor med löptider på 3 månader (ränta 0,3 procent) respektive 12 månader (ränta 0,5 procent), under bolagets nyupprättade företagscertifikatprogram om 2 000 miljoner kronor.Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.Arrangör för programmet är Swedbank och…

Fortsätt läsa