Metacons Helbio har levererat system till Sydkorea

Energisystembolaget Metacons dotterbolag Helbio har tillverkat och skickat en kraftvärmeenhet på 5 kW till Sydkorea. Systemet kommer att levereras till Vastek Group, vilket är Helbios distributör i landet. Det är den första enheten som levereras till Sydkorea. "Jag är mycket nöjd med att vi äntligen…

Fortsätt läsa

ASTG kallar till extrastämma för att klubba incitamentsprogram

Teknikbolaget ASTG har kallat till en extra bolagsstämma den 7 november. Detta för att godkänna ett incitamentsprogram till vd och nyckelpersoner i bolaget, inklusive anställda och konsulter.Incitamentsprogrammet består enligt en kallelse till stämman av 750 000 teckningsoptioner, vilka vid fullt utnyttjade motsvarar en utspädning om…

Fortsätt läsa