Eyeonid upptar lån om 15 MSEK för ökad satsning på kundlanseringar

Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid" eller "Bolaget") har beslutat att uppta en lånefinansiering om 15 MSEK för utökad fokus på kundlanseringar.Eyeonid har som tidigare kommunicerats ett antal för Bolaget viktiga pågående kundförhandlingar. Bolaget har därför valt att öka satsningarna på dessa kunddialoger och upptar en…

Fortsätt läsa

Eyeonid terminates financing agreement with ESGO

Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid" or "The Company") has decided not to call for additional tranches connected to the financing agreement entered into January 30, 2018, and has decided to terminate the agreement.Eyeonid entered an agreement with European Select Growth Opportunities Fund ("ESGO" or the…

Fortsätt läsa

Eyeonid säger upp avtal om finansiering med ESGO

Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid" eller "Bolaget") har beslutat att inte påkalla fler trancher enligt finansieringsavtalet daterat 30 januari 2018 med ESGO och har beslutat att säga upp avtalet.Eyeonid ingick avtal med European Select Growth Opportunities Fund ("ESGO" eller "Investeraren") den 30 januari 2018 innebärande…

Fortsätt läsa

Eyeonid tecknar tilläggsavtal med Telenor Norge

Eyeonid har tecknat ett tilläggsavtal med Telenor Norge gällande försäljning av bolagets proaktiva ID-bevakningstjänster. De båda parterna ingick redan för ett år sedan ett Local Access Agreement som nu alltså utökas.Avtalstiden för det nya tillägget är 2 år och kommer att förlängas i ytterligare 2…

Fortsätt läsa

Eyeonid Group AB (publ) have signed an amendment to existing agreement with Telenor Norway regarding reselling of EyeOnIDs proactive ID-Monitoring services

EyeOnID have today signed an amendment to the previous LAA (Local Access Agreement) with Telenor Norway regarding sales of EyeOnID's proactive ID-Monitoring.During spring of 2018 the parties launch EyeOnID's proactive ID-Monitoring Services for a selection of the telecom operator's consumer customers. After one year's successful…

Fortsätt läsa