Eyeonid handlas idag exklusive uniträtt i nyemission

Teknikbolaget Eyeonid handlas idag den 21 november exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. En aktie ger en uniträtt. Tre uniträtter berättigar till teckning av en unit till teckningskursen 2,30 kronor per unit. En unit består av två nyemitterade aktier och en vederlagsfri teckningsoption.…

Fortsätt läsa

Eyeonid Group AB (PUBL) offentliggör prospekt inför företrädesemission

Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken offentliggjordes den 15 november 2019 ("Företrädesemissionen"). Den som på avstämningsdagen den 22 november 2019 innehar aktier i Eyeonid har med företräde rätt…

Fortsätt läsa

Eyeonid beslutar om företrädesemission på 50 miljoner kronor

Teknikbolaget Eyeonid har, med stöd av den extra bolagsstämman, beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 50 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Företrädesemission omfattas till cirka 80 procent av emissionsgarantier vilket innebär att 80 procent av emissionen redan är säkerställd. Emissionsgarantierna har lämnats…

Fortsätt läsa