Kommuniké från extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ) ("Bolaget") som hölls den 31 januari 2020 kl.10.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:att entlediga Joerg Floeck som styrelseledamot och utse Bolagets externa VD, Patrik Ugander, till ny styrelseledamot. att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre…

Fortsätt läsa

Eyeonid sätter upp mål för övergripande fokusområden och prioriteringar för första kvartalet

Teknikbolaget Eyeonid sätter upp mål för övergripande fokusområden och prioriteringar för det första kvartalet 2020. Det framgår av ett vd-brev som publiceras på onsdagen.Fokusområden övergripande:* Vinna nya affärer, att säkra pågående affärsdialoger och ta tydligare ägarskap över processen med kunderna.* Vidareutveckla samarbeten med olika partners…

Fortsätt läsa

EYEONID GROUP AB (publ): VD-brev januari 2020

Efter en hektisk period med genomförd företrädesemission och flera ingångna affärer går vi med finansiering på plats in i 2020 med fullt affärsfokus. Vi fokuserar nu helt på att vidareutveckla affärerna och vår positionsförflyttning till att bli ett allt mer affärs- och kunddrivet bolag. Det…

Fortsätt läsa