Everysport Medias ordförande köper aktier

Sportmediebolaget Everysport Medias styrelseordförande Paul Fischbein har den 7 maj köpt 133 836 stycken aktier i Everysport Media.Aktierna köptes till kursen 0,62 kronor per aktie, till ett totalt pris av 82 978 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Anna…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämman i Everysport Media Group AB (publ) den 7 maj 2019

Everysport Media Group AB (publ) har idag den 7 maj 2019 avhållit årsstämma. Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Behandling av resultat Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för…

Fortsätt läsa

Everysport Medias ordförande Paul Fischbein köper aktier igen

Paul Fischbein har den 26 april köpt 200 000 stycken aktier i Everysport Media där han är styrelseordförande. Aktierna köptes till kursen 0,62 kronor per aktie, till ett totalt pris av 124 000 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.…

Fortsätt läsa

Everysport Media ökar intäkterna och minskar förlusten i första kvartalet

Sportmediebolaget Everysport Media redovisar ökande intäkter och minskad förlust i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.Nettoomsättningen steg till 23,7 miljoner kronor (20,0), en ökning med 19 procent mot föregående år.Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda-resultat blev 1,8 miljoner kronor (1,4), med en ebitda-marginal på…

Fortsätt läsa