Essitys årsstämma 2019

Essitys årsstämma ägde idag rum på Stockholm Waterfront Congress Centre, i Stockholm.Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018. Stämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2018 om 5,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 8 april 2019. Utbetalning…

Fortsätt läsa

Essity's Annual General Meeting 2019

Today's Annual General Meeting of Essity was held at Stockholm Waterfront Congress Center in Stockholm, Sweden.The Meeting approved the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for 2018. The Annual General Meeting decided on a dividend of SEK…

Fortsätt läsa

Inbjudan till Essitys presskonferens för Q1 2019

Presskonferensen som hålls i samband med publiceringen av Essitys rapport för det första kvartalet 2019 kan också följas via webbsändning eller telefon.Delårsrapporten publiceras den 25 april, 2019, omkring klockan 07:00 och följs av en presskonferens klockan 09:00 på Essitys huvudkontor, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 i…

Fortsätt läsa

Invitation to Essity's Q1 2019 press conference

The press conference held in connection with the publication of Essity's interim report for the first quarter of 2019 will also be available via webcast and it is possible to join by phone.The interim report will be published on April 25, 2019 at approximately 07:00…

Fortsätt läsa

Essity publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Hygien- och hälsobolaget Essity publicerar idag Års- och hållbarhetsredovisning för 2018 på www.essity.com (http://www.essity.com/).  - 2018 stärkte vi våra varumärken genom framgångsrika innovationer, förbättrade vår produktmix, genomförde prishöjningar och intensifierade arbetet med effektiviseringar och omstruktureringar. Vi vidtog åtgärder i alla delar av verksamheten för att öka lönsamheten och…

Fortsätt läsa