Ericsson årsredovisning enligt Form 20-F lämnad till SEC

Den 29 mars 2019 lämnade Ericsson (NASDAQ: ERIC) sin årsredovisning enligt Form 20-F för det år som slutade den 31 december 2018 till den amerikanska finansinspektionen, US Securities and Exchange Commission (SEC). Årsredovisningen finns tillgänglig på Ericssons webbplats https://www.ericsson.com/en/investors. Aktieägare kan begära en kopia av…

Fortsätt läsa

Ericsson Annual Report on Form 20-F filed with the SEC

On March 29, 2019, Ericsson (NASDAQ:ERIC) filed its Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2018 with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). The Annual Report is available on Ericsson's website at https://www.ericsson.com/en/investors. Shareholders may request a hard copy of…

Fortsätt läsa

Ericssons årsstämma 2019

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma hölls den 27 mars 2019 i Kista/Stockholm. Utdelning Den föreslagna utdelningen om en (1) krona per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 29 mars 2019. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 3 april 2019.…

Fortsätt läsa

Ericsson's Annual General Meeting 2019

Telefonaktiebolaget LM Ericsson's (NASDAQ:ERIC) Annual General Meeting (AGM) was held on March 27, 2019 in Kista/Stockholm. Dividend The proposed dividend of SEK 1 per share was approved by the AGM. The record day for dividend was set to Friday, March 29, 2019. Payment from Euroclear…

Fortsätt läsa