Ericssons valberedning tillsatt

Ericssons valberedning inför årsstämman 2020 har tillsatts i enlighet med Instruktion för Valberedningen som beslutades av årsstämman 2012. Valberedningen består av: · Johan Forssell, Investor AB; · Karl Åberg, AB Industrivärden och Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse; · Jonas Synnergren, Cevian Capital Partners Limited; · Anders Oscarsson,…

Fortsätt läsa

Ericsson's Nomination Committee appointed

Ericsson's (NASDAQ:ERIC) Nomination Committee for the Annual General Meeting 2020 has been appointed in accordance with the Instruction for the Nomination Committee resolved by the Annual General Meeting 2012. The Nomination Committee consists of: · Johan Forssell, Investor AB; · Karl Åberg, AB Industrivärden and…

Fortsätt läsa

Ericsson rapporterar första kvartalet 2019

Första kvartalet i korthet  · Försäljningen var SEK 48,9 (43,4) miljarder. Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade med 7%, drivet av stark tillväxt i Nordamerika. Rapporterad försäljning ökade med 13%. · Bruttomarginalen var 38,4% (34,2%), driven av förbättringar inom Networks och Managed Services.…

Fortsätt läsa

Ericsson reports first quarter results 2019

First quarter highlights   · Sales were SEK 48.9 (43.4) b. Sales adjusted for comparable units and currency increased by 7% driven by strong growth in North America. Reported sales grew by 13%. · Gross margin was 38.4% (34.2%) driven by improvements in Networks and…

Fortsätt läsa

Ericsson under efterforskning i Kina – WSJ

Det svenske teleselskab Ericsson bekræfter ifølge Wall Street Journal, at det er under efterforskning i Kina for dets praksis i forhold til licens til immaterielle rettigheder.Ifølge finansavisen oplysninger blev Ericssons kontorer i Beijing ransaget af kinesisk politi i fredags. Teleselskabet har valgt ikke at kommentere…

Fortsätt läsa