Ericsson årsredovisning enligt Form 20-F lämnad till SEC

Den 29 mars 2019 lämnade Ericsson (NASDAQ: ERIC) sin årsredovisning enligt Form 20-F för det år som slutade den 31 december 2018 till den amerikanska finansinspektionen, US Securities and Exchange Commission (SEC). Årsredovisningen finns tillgänglig på Ericssons webbplats https://www.ericsson.com/en/investors. Aktieägare kan begära en kopia av…

Fortsätt läsa

Ericssons årsstämma 2019

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma hölls den 27 mars 2019 i Kista/Stockholm. Utdelning Den föreslagna utdelningen om en (1) krona per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 29 mars 2019. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 3 april 2019.…

Fortsätt läsa

Ericsson's Annual General Meeting 2019

Telefonaktiebolaget LM Ericsson's (NASDAQ:ERIC) Annual General Meeting (AGM) was held on March 27, 2019 in Kista/Stockholm. Dividend The proposed dividend of SEK 1 per share was approved by the AGM. The record day for dividend was set to Friday, March 29, 2019. Payment from Euroclear…

Fortsätt läsa

Börje Ekholm at Ericsson AGM: "Ericsson leading the way in 5G"

· Ericsson is leading the way in 5G commercialization · 2018 a year of financial turnaround, increased efficiency and customer centricity · Now turning to growth - selective, disciplined, and profitableSpeaking at the Ericsson (NASDAQ: ERIC) Annual General Meeting 2019 (AGM), President and CEO Börje…

Fortsätt läsa

Ericsson meddelar förändring i koncernledningen

Ericsson meddelar idag att Rafiah Ibrahim kommer att lämna positionen som Senior Vice President och chef för marknadsområde Mellanöstern & Afrika och ta en roll som rådgivare till vd Börje Ekholm. Rafiah Ibrahim, som har haft sin nuvarande position sedan 1 april 2017, kommer att…

Fortsätt läsa