Ericsson meddelar förändring i koncernledningen

· Fadi Pharaon har utnämnts till Senior Vice President och chef för marknadsområde Mellanöstern & Afrika från och med den 1 september 2019 · Medlem i Ericssons koncernledning och rapporterar till koncernchefenFadi Pharaon har utnämnts till Senior Vice President och chef för marknadsområde Mellanöstern &…

Fortsätt läsa

Ericsson announces changes to the Executive Team

· Fadi Pharaon is appointed Senior Vice President, and Head of Market Area Middle East & Africa, effective September 1, 2019 · Member of Ericsson's Executive Team, reporting to CEOEffective September 1, 2019, Fadi Pharaon is appointed Senior Vice President and Head of Market Area…

Fortsätt läsa

Ericsson rapporterar andra kvartalet 2019

Andra kvartalet i korthet  · Försäljningen var SEK 54,8 (49,8) miljarder. Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade med 7%, driven av tillväxt inom Networks i Nordamerika och Nordostasien. Rapporterad försäljning ökade med 10%. · Bruttomarginalen var 36,6% (34,8%). Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 36,7%…

Fortsätt läsa

Ericsson reports second quarter results 2019

Second quarter highlights   · Sales were SEK 54.8 (49.8) b. Sales adjusted for comparable units and currency increased by 7% driven by growth in Networks in North America and North East Asia. Reported sales grew by 10%. · Gross margin was 36.6% (34.8%). Gross…

Fortsätt läsa