Enorama Pharma har slutfört screeningstudie inom Cough & Cold-segmentet

Enorama Pharma AB (publ) ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") har som tidigare informerat ingått avtal med företaget MediiGum LLC för att genomföra en screeningstudie av aktiva substanser inom terapiområdet Cough & Cold. Screeningsstudien har nu slutförts och de aktiva substanserna som är mest lämpade för tuggummiformulering…

Fortsätt läsa

Enorama Pharma inrättar ett ersättningsutskott

Styrelsen i Enorama Pharma AB ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") har idag beslutat att inrätta ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet ska tillämpliga regler och rekommendationer och verka enligt, men inte begränsat till, Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, aktiebolagslagen, Svensk Kod för Bolagsstyrning, god sed på aktiemarknaden samt eventuella riktlinjer från Nasdaq.…

Fortsätt läsa

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Fredagen den 24 maj hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 3 178 172 aktier representerade, motsvarande ca 59,99 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.  Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet Stämman beslutade…

Fortsätt läsa