Årsredovisning, revisionsberättelse och kommentar till förvaltningsberättelsen

Styrelsen och verkställande direktören för Enorama Pharma AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt kommentar till förvaltningsberättelsen. Årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida www.enorama.se (https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/) eller via pdf-filen i detta pressmeddelande.   Enorama Pharma AB (publ) ("Bolaget") har tidigare kommunicerat att Bolaget erhållit kapital för att finansiera…

Fortsätt läsa

Förändring i valberedningen

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att tillsätta en valberedning bestående av representanter för de två största aktieägarna i Bolaget: Swede Unipharma AB och Baulos Capital Belgium SA.  Baulos Capital Belgium SA utsåg dess ägare, Fredrik Olsson som sin representant. Fredrik Olsson…

Fortsätt läsa

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter:  · Anders Ermén - Styrelseordförande i Enorama Pharma AB  · Micael Karlsson - utsedd av Swede Unipharma AB  · Fredrik Olsson - utsedd av Baulos Capital Belgium SA  Valberedningen representerar tillsammans cirka 63 procent av rösterna i Enorama…

Fortsätt läsa