Enersize har antagits till EUs Gateway to Korea program

Enersize Advanced Research AB ("Enersize" eller "Bolaget") meddelar idag att man antagits till EUs gateway to Korea program och därigenom erhållit bidrag från EU för affärsutveckling genom "Business Avenues Green Energy Technologies, Korea mission". Programmet ger Enersize möjlighet att träffa utvalda kunder och partners på plats i Korea och det medföljande…

Fortsätt läsa

Enersize undertecknar ramavtal med Adenergy

Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") meddelar idag att dotterbolaget Enersize Advanced Research AB skrivit på ett ramavtal med Kina-baserade Adenergy som reglerar grundläggande rättigheter och skyldigheter mellan bolagen. I och med detta är förutsättningarna för närmare samarbete tillgodosedda och bolagen avser att intensifiera samarbetet för…

Fortsätt läsa

Emissionsutfall i Enersize Oyj – tillförs 42,5 MSEK genom företrädesemission samt riktad emission

Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") har slutfört en företrädesemission och en riktad emission som totalt tillfört bolaget cirka 42,5 MSEK. Teckning i företrädesemissionen tillsammans med den riktade emissionen uppgår sammanlagt till 90,4 procent av det tidigare publicerade teckningsutrymmet i företrädesemissionen. Den företrädesemission av aktier med…

Fortsätt läsa

Enersize övertar Venergys kinesiska kundstock

Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget framgångsrikt avslutat förhandlingar med Venergy avseende övertagande av den kundstock som Venergy arbetat upp på den kinesiska marknaden. Enersize övertar rätten till åtta kunder. Avtalet inkluderar fastställande av ersättning till Venergy för bl.a. Hankookprojektet och innebär…

Fortsätt läsa