Enersize erhåller order på Q+ från Norge

Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") meddelar idag att man via Tylekk, en av Bolagets partners i Norge erhållit en större order på ett komplett paket med Q+ för monitorering och övervakning av tryckluftssystem för installation hos slutkund i Norge. Ordervärdet uppgår initialt till omkring SEK…

Fortsätt läsa

Handel i teckningsoptioner av serie 2-2019 inleds den 9 december 2019

Den 9 december 2019 inleds handel i Enersize Oyj:s ("Enersize") teckningsoptioner av serie 2-2019 (TO2). Teckningsoptionerna handlas med ISIN-kod FI4000399761 och under tickern "ENERS TO 2". Sista handelsdag är den 27 augusti 2020.Totalt finns 29 412 972 utestående teckningsoptioner av serie 2-2019. Teckningsoptionerna av serie 2-2019 (TO2) har lösenperiod från och med 31 augusti 2020 till och med 11 september 2020.…

Fortsätt läsa

Enersize Oyj: Kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2019

Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden juli - september 2019 och kan visa på ökande omsättning. Vänligen notera att detta inte är en finansiell rapport utan framför allt en sammanställning av de mest väsentliga händelserna under det gångna kvartalet.  I enlighet…

Fortsätt läsa

Företrädesemission i Enersize Oyj – omvandling av BTA till aktier

Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission och riktad emission som totalt tillfört bolaget cirka 42,5 MSEK.Den företrädesemission av aktier med vidhängande teckningsoptioner som offentliggjordes den 24 september 2019 ("Företrädesemissionen") tecknades  till totalt 81,25 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 38,2 MSEK före…

Fortsätt läsa