Notice of Annual General Meeting of Eastnine AB (publ)

This is an unofficial translation of the Swedish notice. In case of any discrepancies between the Swedish notice and this English translation, the Swedish notice shall prevail.   Shareholders of Eastnine AB (publ), 556693-7404, are hereby given notice to attend the Annual General Meeting ("AGM") to…

Fortsätt läsa

Kallelse till årsstämma i Eastnine AB (publ)

Aktieägarna i Eastnine AB (publ), 556693-7404, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 15.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. Registreringen till årsstämman börjar kl. 12.30.Seminarium om utvecklingen i vår investeringsregion   Samtliga aktieägare välkomnas att delta på seminarium och diskussion med…

Fortsätt läsa

Eastnine AB publicerar årsredovisningen för 2018

Eastnines fullständiga årsredovisning för 2018, på svenska och engelska, finns nu publicerad på bolagets hemsida www.eastnine.com. Den tryckta årsredovisningen distribueras inom kort per post till de som har beställt den. Årsredovisningen finns också tillgänglig för nedladdning nedan. För mer information kontakta: Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505…

Fortsätt läsa

Eastnine AB publishes 2018 Annual Report

Eastnine's Annual Report for 2018 is now available in both Swedish and English on the company's website www.eastnine.com. The printed Annual Report will be distributed shortly by post to those who have subscribed to receive it. The Annual Report is also available as a downloadable…

Fortsätt läsa