Eastnine planerar nytt kontorshus i trä

Eastnine AB (publ) har inlett undersökningar om att bygga ett nytt stort kontorshus, konstruerat helt av trä, i Riga. Byggnaden skulle bli unik i Baltikum och innebära att en milstolpe uppnås inom såväl hållbarhet som medarbetarupplevelse. Avsikten är att kontoret ska uppfylla certifieringskraven för både…

Fortsätt läsa

Eastnine is planning a new office building in wood

Eastnine AB (publ) has started investigations to build a new large office building, constructed entirely of wood, in Riga. The building would be unique in the Baltics and mean that a milestone will be achieved in both sustainability and employee experience. The intention is for…

Fortsätt läsa

Penser Access: Eastnine – Go East

Hyresintäkterna för kvartalet uppgick till 2,947 mEUR vilket var en ökning med 40% y/y och 17% q/q. Förvaltningsresultatet ökande med 17% q-q och uppgick till 1,279 EURm och går att härleda till att bolaget tillträtt första etappen i S7 och slutförd Fastighetsutveckling. MFG fortsätter att…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämma i Eastnine AB (publ) den 15 maj 2019

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och Eastnine-koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2018. Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 2,30 kronor per aktie samt att…

Fortsätt läsa