Duroc har förvärvat ytterligare 3% av Carclo plc

Duroc har i dag, i enlighet med de brittiska börsreglerna, tillkännagivit att man för ca 12 MSEK förvärvat ytterligare motsvarande 3% av aktiekapitalet i det engelska börsbolaget Carclo plc. Efter investeringen kontrollerar Duroc 10% av aktiekapitalet i Carclo. Carclo plc är en industrikoncern med en…

Fortsätt läsa

Duroc has acquired an additional 3% of Carclo plc

Duroc has today, in accordance with the UK stock exchange rules, announced an acquisition of an additional 3% of the share capital in the UK-listed company Carclo plc. The investment amounts to approximately SEK 12 million. Duroc controls 10% of the share capital in Carclo.…

Fortsätt läsa

Duroc investerar i USA

Styrelsen i Duroc AB har fattat beslut om att investera ca 15 Mkr för att utöka kapaciteten i det amerikanska dotterbolaget Drake Extrusion beläget i Martinsville, Virginia. Drake är en av de ledande aktörerna på den nordamerikanska marknaden inom syntetisk fiber. Duroc har under de…

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli 2018-december 2018

FORTSATT GOD TILLVÄXT Förvärven bidrar positivt Andra kvartalet oktober-december 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 716,8 Mkr (573,9). · EBITDA uppgick till 33,7 Mkr (53,0, varav 31 Mkr hänförligt till negativ goodwill) · Rörelseresultatet uppgick till 21,2 Mkr (41,6) · Förvärv, vilka inte ingår i jämförelseperioden…

Fortsätt läsa

Jonas Cunningham new Corporate Development Director

Assumed the position as Corporate Development Director January 7, 2019Jonas Cunningham has been appointed new Corporate Development Director for Duroc AB and will focus on M&A-activities. Jonas holds a bachelor's degree in economics from Durham University and an MBA from City University (London). He has…

Fortsätt läsa