Duroc slutför förvärvet av Cotting-gruppen – Öppnar upp för stora expansionsmöjligheter i ny sektor

Duroc-koncernen har idag slutfört köpet av den fransk/belgiska Cotting-gruppen (www.cotting-group.com) inkluderande Griffine SA (Frankrike) respektive Plastibert NV (Belgien). Genom förvärvet av dessa två enheter, verksamma sedan mer än 60 år och med starka positioner på sina respektive områden, etablerar sig Duroc-koncernen inom den internationellt betydande…

Fortsätt läsa

TILLÄGG: Duroc förvärvar företagsgruppen Cotting

Detta är ett tillägg till offentliggörandet från 12 juni 2019 kl.12:40. Tillägget avser uppgift om resultat i fjärde stycket och köpeskilling i näst sista stycket.Duroc förvärvar företagsgruppen Cotting - en fransk-belgisk producent av tekniska textilier med en omsättning om ca €70m. Duroc har idag med…

Fortsätt läsa

Supplement: Duroc acquires Cotting Group

This is a supplement to the press release of 12 June 2019 at 12:40pm. The supplement relates to information about the result in the fourth paragraph and consideration in the penultimate paragraph.Duroc acquires the Cotting Group - a French-Belgian producer of technical textiles with turnover…

Fortsätt läsa

Duroc förvärvar företagsgruppen Cotting

Duroc förvärvar företagsgruppen Cotting - en fransk-belgisk producent av tekniska textilier med en omsättning om ca €70m.Duroc har idag med den privatägda koncernen Mecaseat NV undertecknat ett "Memorandum of Understanding" innebärande att Duroc från Mecaseat NV förvärvar företagsgruppen Cotting, bestående av det franska bolaget Griffine…

Fortsätt läsa

Duroc acquires Cotting Group

Duroc acquires the Cotting Group - a French-Belgian producer of technical textiles with turnover of ca €70m.Duroc has today signed a Memorandum of Understanding with the privately owned company Mecaseat NV to acquire the Cotting Group, consisting of the French company Griffine Enductin SA ("Griffine")…

Fortsätt läsa