DBP International AB: Sista handelsdag med teckningsrätter

Idag, den 24 februari 2020, är det sista handelsdag med teckningsrätter i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget"). Teckning av aktier ska ske fram till och med den 26 februari 2020. Handel med teckningsrätter äger rum…

Fortsätt läsa

Double Bond Pharma minskar förlusten i fjärde kvartalet

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma redovisar som väntat ingen nettoomsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.Rörelseresultatet blev -1,4 miljoner kronor (-2,2). Resultatet före skatt var -1,4 miljoner kronor (-2,3). Resultatet efter skatt blev -1,4 miljoner kronor (-2,2). Resultat per…

Fortsätt läsa

DBP International AB: Bokslutskommuniké 2019

Resultat och finansiell ställning Finansiell översikt  KONCERN Kvartal 4 2019 Totala intäkter uppgick till 2,9 (0,8) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -1,4 (-2,2) MSEK Periodens resultat uppgick till -1,4(-2,3) MSEK   Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,09) Finansiell översikt KONCERN Januari till DECEMBER 2019 Totala…

Fortsätt läsa

Double Bond Pharma beviljas europeiskt patent för Temodex/SI-053

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma beviljas europeiskt patent för bolagets produkt Temodex/SI-053. Patentgodkännandet innebär ett skydd för teknologi och produkt i EPO:s 26 länder minst fram till år 2036. Det framgår av ett pressmeddelande. Henrik Öhlinhenrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99Nyhetsbyrån Finwire

Fortsätt läsa

DBP International AB: europeiskt patent för Temodex/SI-053 är beviljad

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget", org.nr 556991-6082) har idag, den 20 februari 2020, fått information om beviljande av europeisk patentansökan som gäller bolagets front-line produkt Temodex/SI-053. Patentgodkännandet innebär ett skydd för teknologi och produkt i 26 Europeiska Patent Organisations (EPO) länder…

Fortsätt läsa