<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Deflamo AB: Kallelse till årsstämma i Deflamo AB (publ)</title><style> </style> </head> <body><p><strong>Pressmeddelande Deflamo AB</strong><br /><strong>Stockholm den 20 maj 2019</strong><br /><br /><br />Deflamo AB (publ) (“Bolaget”) håller årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 kl. 10.00 på Christiansen Stenstierna AB:s kontor på Grev Turegatan…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Deflamo AB: Information om årsstämma i Deflamo samt uppdatering rörande transaktionen med Rock Energy</title><style> </style> </head> <body><p><strong>Pressmeddelande Deflamo AB</strong></p> <p><strong>Stockholm den 20 maj 2019</strong></p> <p> </p> <p>Deflamo AB (publ) avser att som planerat hålla årsstämma onsdagen den 19 juni 2019. Kallelse utfärdas separat…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Deflamo AB: Delårsrapport januari-mars 2019</title><style> </style> </head> <body><p align="left"><strong>Delårsrapport januari-mars 2019</strong></p> <p><strong>Perioden i sammandrag</strong></p> <ul><li>Nettoomsättningen för första kvartalet 2019 uppgick till 346 kSEK (106)</li><li>Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och nedskrivningar för första kvartalet uppgår till -873 kSEK (‑812)</li><li>Rörelseresultatet före avskrivningar för första kvartalet…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Deflamo AB: Årsredovisning 2018 publicerad</title><style> </style> </head> <body><p align="left"><strong>Pressmeddelande Deflamo AB</strong></p> <p align="left"> </p> <p>Karlshamn 5 april 2019</p> <p><br /></p> <p>Deflamo AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2018 är nu publicerad. Årsredovisningen finns att hämta i detta meddelande eller på bolagets webbplats under Investerare/Finansiell information.</p>…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Deflamo AB: Senareläggning av årsstämma</title><style> </style> </head> <body><p><strong>Pressmeddelande Deflamo AB</strong></p> <p>Stockholm den 3 april 2019</p> <p> </p> <p><strong>Senareläggning av årsstämma</strong></p> <p>Deflamo pressmeddelade 1:a februari 2019 att bolaget ingått en avsiktsförklaring med norska Rock Energy AS gällande förvärv av samtliga aktier i Rock Energy…

Fortsätt läsa