Bokslutskommuniké 2019

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 35,1 MSEK (37,7) och för helåret ökade nettoomsättningen markant till 116,8 MSEK (58,9). Det fjärde kvartalet var händelserikt med en första order för kraftverk baserade på motorer, ett strategiskt samarbete för att öppna upp en ny del av geotermimarknaden samt provkörning…

Fortsätt läsa

Year-end report 2019

Net sales amounted to SEK 35.1 million (37.7) in the fourth quarter and increased significantly for the full year to SEK 116.8 million (58.9). The fourth quarter was eventful with a first order for power plants based on reciprocating engines, a strategic partnership to open…

Fortsätt läsa

Climeon rekryterar toppchef från Mitsubishi

Climeon har rekryterat Jack (Masao) Watanabe som President and Representative Director för Climeon Japan K.K. Jack Watanabe har lång erfarenhet av både energi- och maritimbranschen och kommer närmast från rollen som SVP Chief Strategist Energy Business Group Mitsubishi Corporation. Jack Watanabe kommer att leda och…

Fortsätt läsa

Climeon handplockad till H&M och WWF:s cleantech-program

Climeon har valts ut för att delta i H&M och WWF:s cleantech-initiativ för H&M:s leverantörer. Initiativet syftar till att stimulera cleantech-investeringar i den bästa tillgängliga tekniken för att minska utsläpp och kostnader i H&M:s leverantörskedja. År 2019 initierade H&M och WWF ett Cleantech-program för sina…

Fortsätt läsa

Climeon ingår strategiskt partnerskap med Geo40

Climeon samarbetar med det nyzeeländska bolaget Geo40 för att utvinna värdefulla mineraler och öka den geotermiska elproduktionen. Samarbetet stärker båda bolagens erbjudanden inom geotermi, utvinner mineraler på ett hållbart sätt och öppnar upp ett nytt område inom geotermisk kraftproduktion för Climeon, återvinning av spillvärme från…

Fortsätt läsa