Jan Svensson föreslås väljas in som styrelseledamot i Climeon

På uppdrag av bolagets huvudaktieägare och tillika VD Thomas Öström, som representerar 53,6% av rösterna och 19,6% av aktiekapitalet i Climeon AB, kommer styrelsen för Climeon AB att inom kort kalla till extra bolagsstämma, vid vilken Thomas Öström kommer att föreslå att Jan Svensson utses…

Fortsätt läsa

Climeons valberedning inför årsstämman 2020

Härmed meddelas sammansättningen av valberedningen i Climeon AB (publ) inför årsstämman 2020 som består av följande ledamöter som utsetts av de största aktieägarna per den 30 september 2019 samt styrelsens ordförande: · Helen Öström, utsedd av aktieägaren Thomas Öström (53,6% av rösterna och 19,6% av…

Fortsätt läsa

Delårsarapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Nettoomsättningen ökade markant under kvartalet till 35,3 MSEK (8,9) hänförligt till leveranser inom kundsegmenten geotermi och maritim. Under det tredje kvartalet har successiva framsteg gjorts på flera fronter och vi har arbetat metodiskt för att stänga fler nya affärer och samtidigt leverera på den befintliga…

Fortsätt läsa