Sista dag för handel i BTA

I november genomförde SEALWACS AB ("SealWacs") en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 3 080 270 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 19 december 2017 och stoppdag är den 21 december…

Fortsätt läsa

Swedols försäljningsutveckling för november 2017

Försäljningen i november uppgick till 330,6 Mkr, vilket är en ökning med 4,8 % jämfört med motsvarande period föregående år (315,6). Periodens antal arbetsdagar var 22 (22).  Försäljningen per dag uppgick till 15,0 Mkr, (14,3). Den totala försäljningen för räkenskapsårets första elva månader (januari-november 2017)…

Fortsätt läsa

Touchtech tecknar avtal med Stutterheim

Touchtech tecknar ett två-årsavtal med modebolaget Stutterheim, som designar snygga och funktionella regnkläder. Under Q2 2018 kommer två brand-butiker att anslutas till Touchtech Vendo varav en i New York.Om Stutterheim Stutterheim grundades av Alexander Stutterheim 2010 och är ett svenskt premium-varumärke som bedriver försäljning via…

Fortsätt läsa

Zenergy rekryterar produktionschef och CFO samt förstärker organisationens struktur för att hantera ökad efterfrågan

Zenergy meddelar att bolaget har rekryterat Staffan Ivarsson som ny produktionschef samt Magnus Hjalmarsson som finanschef (CFO). Dessutom utses bolagets fabrikschef/COO Robert Gurbin till vice VD. Koncernstrukturen förstärks samtidigt inom varje steg i processen från order till nyckelfärdiga fastigheter.- Den här expansionen är nödvändig för…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB (publ) har den 14 december hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2016/2017, beslutade att ingen utdelning ska lämnas och att den…

Fortsätt läsa