Offentliggörande av prospekt

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission med teckningsperiod 27 september - 13 oktober 2017. Styrelsen för Pharmacolog i Uppsala AB ("Pharmacolog") har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Pharmacologs aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats…

Fortsätt läsa

Valberedningen i IRLAB utsedd

Inför årsstämman 2018 har bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett ledamöter till valberedningen. I valberedningen ingår Bo Rydlinger, Erik Klinton och John D. Wakely samt styrelsens ordförande Anders Vedin. Valberedningen representerar tillsammans drygt 40 procent av aktier och röster i bolaget.Enligt den instruktion för…

Fortsätt läsa

Nomination committee appointed in IRLAB

In preparation for the annual general meeting 2018, the company's three largest shareholders, or groups of shareholders, have appointed members of the nomination committee. The nomination committee consists of Bo Rydlinger, Erik Klinton and John D. Wakely beside Anders Vedin, the chairman of the board.…

Fortsätt läsa

Inbjudan till Pandox Hotellmarknadsdag 2017

Pandox håller sin årliga Hotellmarknadsdag den 21 november 2017 på Hilton Stockholm Slussen. Årets tema är "en dynamisk och osäker värld och dess innebörd för hotellsektorn", som utforskas med hjälp av välkända internationella talare. Presentationerna inleds kl. 13:00 och avslutas omkring kl. 18:00 svensk tid.Pandox…

Fortsätt läsa