Kommuniké från årsstämma 2016 i Heliospectra

Heliospectra AB (publ) höll tisdagen den 14 juni 2016 årsstämma i bolagets lokaler i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget. Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition…

Fortsätt läsa