Bokslutskommuniké 2017

Stabil tillväxt med flera projekt under utvecklingRapportperiod (januari - december 2017) · Nettoomsättningen uppgick till 1 857,5 MSEK (1 697,2), en omsättningstillväxt om 9,4 procent. Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska omsättningstillväxten till 3,8 procent. · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 308,1…

Fortsätt läsa

Obducat inbjuder till aktieägarekväll

Obducat inbjuder härmed till aktieägarkväll måndagen den 19 mars 2018 klockan 18:00-20:00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (konferensrum Tellus). Under kvällen är det planerat att antal presentationer med fokus på Obducats verksamhet samt demonstration av Sindre 400 samt Eitre Large Area systemen. Mer…

Fortsätt läsa

Bublar Group AB (publ) bokslutskommuniké 2017

Oktober - december 2017 ·  Bublar Group AB (publ), ("Bublar") befinner sig i utvecklingsfas av sina produkter ·  Nettoomsättningen blev 20 TSEK (0). Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -3 937 TSEK (-4 199) under kvartalet. ·  Periodens resultat blev - 2 550 TSEK…

Fortsätt läsa

Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för januari 2018

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter "Dome" eller "Bolaget") tillhandahåller produktionssiffror för januari 2018, som visar att Bolaget producerade 1.020 BOE per dag före royalties. Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från sk. "non-operated" tillgångar. Paul Mørch, CEO: "Vi är glada att meddela vår…

Fortsätt läsa