Alprolix® godkänt för behandling av hemofili B i Saudiarabien

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (http://www.sobi.com/) (Sobi™) meddelar idag att den saudiska läkemedelsmyndigheten, Saudi Food & Drug Authority (SFDA), har godkänt Alprolix® (eftrenonacog alfa) för behandling av hemofili B.  Alprolix är den första rekombinanta faktor IX Fc-fusionproteinbehandlingen med förlängd halveringstid som godkänts för behandling av hemofili…

Fortsätt läsa

Trianon hyr ut till Folktandvården Skåne på Entré i Malmö

Trianon har tecknat hyresavtal med Region Skåne om lokal för Folktandvården Skåne i den nyrenoverade delen av Entré.Folktandvården Skåne flyttar in i lokaler om 700 kvm på Entré och kommer att ha ingång både från Pilgatan och direkt från Värnhemstorget. Kontraktet löper på 15 år…

Fortsätt läsa