Kommuniké från årsstämman 2018 i 24SevenOffice Scandinavia AB (publ)

24SevenOffice Scandinavia AB (publ), org nr 559120-8870, har hållit årsstämma tirsdagen den 8 maj 2018. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade Beslutades att…

Fortsätt läsa

B3IT startar joint venture i Polen

B3IT Management AB (publ) etablerar nu ett nytt konsultbolag i Warszawa, samägt med lokala entreprenörer. Avsikten är att lansera B3ITs framgångsmodell utanför Sverige.Satsningen görs tillsammans med entreprenörerna Martin Nilsson och Rafal Dabkowski, som tidigare har arbetat med att framgångsrikt bygga upp ett Gasell-vinnande IT-outsourcing-bolag. Genom…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämman

·  Till ordförande på stämman valdes sittande, Thomas Bräutigam. ·  Av bolagets 9 700 000 aktier och röster var 3 011 951 aktier och röster närvarande vid årsstämman, motsvarande cirka 31,05 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. ·  Stämman beslutade: a) Att fastställa resultaträkningen och…

Fortsätt läsa

Dome Energy ökar med mer än 100 borr-platser i Illinois basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter "Dome" eller "Bolaget") har nyligen tecknat leasingavtal och kontrakt som ökar med mer än 2.000 hektar mineralrättigheter. Den nya arealen omfattar mer än 100 borr-platser med en kombination av bevisade, sannolika och möjliga reserver. Varje potentiell brunn antas ha en…

Fortsätt läsa

Resolutions by the Annual General Meeting of Rejlers on 7 May 2018

At the Annual General Meeting of Rejlers AB, the following resolutions were passed:Adoption of balance sheet and income statement, appropriation of net income and discharge from liability The Annual General Meeting adopted the Company's balance sheet and income statement and consolidated income statement and consolidated…

Fortsätt läsa