Creades förvärvar aktier i Apotea

Creades AB (publ) ("Creades") har köpt 4,9% av aktierna i Apolea Holding AB som i sin tur äger 96,5 % av aktierna i Sveriges ledande nätapotek Apotea AB ("Apotea"). Aktierna köps från befintliga ägare och Creades investerar totalt SEK 120,5 mn. I samband med investeringen…

Fortsätt läsa

Kallelse till årsstämma i Three Gates AB

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj, 2017, kl 14.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13.30.Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ)

På Vitrolifes årsstämma igår den 27 april beslutades bl.a. följande: · Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2016 med 2,60 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till tisdagen den 2 maj 2017. · Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Barbro Fridén, Tord Lendau, Pia Marions, Fredrik Mattsson och…

Fortsätt läsa