Seamless levererar kontaktlös betalningslösning till Oney España

MeaWallet A/S ("MeaWallet"), en del av Seamless Distribution AB, har tecknat avtal med det spanska kreditinstitutet Oney España ("Oney") för leverans av MeaWallets proprietära teknologi för kontaktlösa kortbetalningar. Teknologin kommer att levereras som managed services som integrerar MeaWallets tokeniseringsplattform med Oneys bankapplikation. Lösningen gör det…

Fortsätt läsa

Seamless delivers contactless payment solution to Oney España

MeaWallet A/S ("MeaWallet"), part of Seamless Distribution AB, has signed an agreement with the Spanish specialized credit institution, Oney España ("Oney") for delivery of MeaWallet's proprietary technology for contactless card payments. The technology will be delivered as a managed service, integrating MeaWallet's tokenisation platform with…

Fortsätt läsa

Resultat för Seamless Distribution ABs (publ) (under namnändring till Invuo Technologies AB ("Seamless") företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER OTILLÅTEN ELLER SKULLE KRÄVA…

Fortsätt läsa