RF Int – Pressmeddelande  – med anledning av Skatteverkets beslut

Robert Friman & Co AB ("Dotterbolaget"), dotterbolag till Robert Friman International AB (publ) ("Moderbolaget"), har idag mottagit ett beslut från Skatteverket (SKV) gällande återbetalning av moms för ädelmetallhandeln. Enligt beslutet skall Robert Friman & Co AB vägras avdrag för ingående moms för perioden januari 2015 -…

Fortsätt läsa

Valberedning i XVIVO Perfusion AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i XVIVO Perfusions valberedning inför årsstämman 2018:  Henrik Blomquist, företräder Bure Equity AB Martin Lewin, företräder Eccenovo AB Joachim Spetz, företräder Swedbank Robur Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes…

Fortsätt läsa

Nomination Committee of XVIVO Perfusion AB (publ)

The following members have been appointed to XVIVO Perfusion's Nomination Committee for the 2018 Annual General Meeting: Henrik Blomquist, representing Bure Equity AB Martin Lewin, representing Eccenovo AB Joachim Spetz, representing Swedbank Robur The appointments have been made in accordance with the instructions regarding principles…

Fortsätt läsa

Sammanfattning av GHP:s kapitalmarknadsdag 2017

GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) höll igår eftermiddag en kapitalmarknadsdag i Stockholm.Bolagets VD Daniel Öhman och CFO Philip Delborn presenterade GHP:s verksamhet, strategi och ekonomi, samt förklarade GHP:s roll i den svenska sjukvården. Per "Pliggen" Andersson från GHP Idrottscentrum, Tobias Linebäck från GHP International…

Fortsätt läsa

Summary of GHP's Capital Markets Day 2017

GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) held a capital markets day yesterday afternoon in Stockholm.The company's CEO, Daniel Öhman, and the CFO, Philip Delborn, presented GHP's business, strategy and financial position, and also explained GHP's role in the Swedish health care service. Per "Pliggen" Andersson…

Fortsätt läsa