Immunovia fortsätter med nästa fas i lungcancerprojektet tillsammans med global läkemedelspartner

LUND - Immunovia AB (publ) ("Immunovia") meddelar idag att bolagets samarbete inom lungcancer med en global läkemedelspartner nu går in i nästa fas i studien. Beslutet att gå vidare grundades på de solida framstegen från den tidigare studien (link to press release (https://immunovia.com/investorfeed/immunovias-blood-based-immray-biomarker-array-provides-highly-accurate-diagnosis-of-non-small-cell-lung-cancer-in-a-new-collaborative-study/)).  I det här…

Fortsätt läsa

Rättelse: ESEN eSports offentliggör informationsmemorandum

EJ FÖR OFFENLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Tidigare i veckan, den 27 november 2019 publicerade ESEN eSports AB (Bolaget) informationsmemorandum med anledning av den nu pågående…

Fortsätt läsa

Kommuniké från extra bolagsstämma i Mantex

Vid Mantex AB (publ) extra bolagsstämma den 29 november 2019 fattades nedan angivna beslut.Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ingå ett avtal med ANDRITZ AB enligt vilket dels ANDRITZ bekostar utvecklingsarbetet av Biofuel Analyzer i upp till fem månader, dels Mantex AB ger…

Fortsätt läsa