Valberedningens förslag till val av styrelse i Newton Nordic AB

Valberedningen i Newton Nordic har tagit fram förslag till styrelse inför årsstämman 2020. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås nyval av Johanna Palmér. Omval föreslås av styrelseledamöterna Pelle Hjortblad, Magnus Sundelin och Robin Kahlbom. Den nuvarande styrelseledamoten Oscar Öberg har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Pelle Hjortblad.     Presentation…

Fortsätt läsa

Uppdatering konvertering till Joint Venture i Kina

Som vi meddelade senast 27 februari 2020 pågår konverteringen av Josabs dotterbolag i Kina till ett Joint Venture, och att handläggningen försenats genom längre handläggningstider än normalt. Vi har en agent i Beijing som arbetar med konverteringen och myndighetskontakterna, och då tidigare utlovade tider från…

Fortsätt läsa