Delårsrapport januari-Juni 2019

Totalavkastningen för Bure-aktien var 47,9 procentDelårsperiod januari - juni 2019 · Substansvärdet var 153,5 kr per aktie jämfört med 137,1 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 12,0 procent. · Bures substansvärde var 10 591 Mkr jämfört med 9 454 Mkr vid årets inledning. · Totalavkastningen för Bure-aktien…

Fortsätt läsa

XMReality AB (publ), Delårsrapport april – juni 2019

XMRealitys omsättning ökade med 37 procent för årets andra kvartal jämfört med föregående år och bruttomarginalen förbättrades kraftigt till 87 procent (59 procent). Under perioden har bolaget framgångsrikt utvecklats i enlighet med bolagets strategi att öka andelen prenumerationsintäkter.Kvartalet april - juni 2019 · Nettoomsättningen ökade…

Fortsätt läsa

XMReality AB (publ), Interim Report, April-June 2019

XMReality delivered sales growth of 37 percent for the second quarter of the year compared with the previous year and strong improvement in the gross margin to 87 (59) percent. Change was successfully implemented during the period in line with its strategy to increase subscription…

Fortsätt läsa