Bactiguard donates infection prevention to China

In the fight against the Corona virus, Bactiguard donates products for infection prevention to Chinese hospitals, at a market value of over 2 million SEK."To help fight the new corona virus (covid-19) and protect the most severely ill patients, we will donate products from Bactiguard's…

Fortsätt läsa

Bactiguard donerar infektionsprevention till Kina

I kampen mot Coronaviruset donerar Bactiguard infektionsförebyggande produkter till kinesiska sjukhus, till ett marknadsvärde av drygt 2 miljoner kronor."För att bidra i kampen mot det nya coronaviruset (covid-19) och skydda de mest allvarligt sjuka patienterna donerar vi produkter ur Bactiguards och Vigilenz kombinerade sortiment till…

Fortsätt läsa

BioStock: Aptahem om potentialen till samarbete med US military

Aptahem har upptagits som medlem i amerikanska MTEC, ett konsortium som bland annat samarbetar med U.S. Army Medical Research and Material Command. För BioStock berättar vd Mikael Lindstam om vilka möjligheter han ser med medlemskapet, och på vilket sätt bolagets akutläkemedel mot sepsis och potentiellt…

Fortsätt läsa

Invent Medic Sweden AB:s företrädesemission av units övertecknad

Den 27 februari 2020 avslutades teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s ("Invent Medic" eller "Bolaget") företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 162 procent av befintliga aktieägare och allmänheten (innebärande att ingen garantiteckning tas i anspråk). Invent Medic tillförs därmed initialt cirka 29,8 MSEK…

Fortsätt läsa

Lovisagruvan AB

Årsredovisning 2019 Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News

Fortsätt läsa