Kommuniké från årsstämman i Terranet Holding AB

Årsstämman 2019 i Terranet Holding AB (publ) ("Terranet" eller "Bolaget") hölls idag den 17 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut: Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Terranet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning…

Fortsätt läsa

Clas Gunneberg lämnar sin tjänst på VBG Group

Clas Gunneberg har valt att lämna sin tjänst som Vice Vd för VBG Group och Divisionschef för Mobile Climate Control.- Jag vill tacka Clas för den tid han verkat inom VBG Group. Han har aktivt bidragit till att integrera Mobile Climate Controls verksamhet i koncernen…

Fortsätt läsa

Positiv respons på ChinaBio Partnering Forum

Med anledning av QuiaPEG's deltagande på ChinaBio® Partnering Forum i Shanghai för drygt en vecka sedan vill vi dela med oss av intryck från konferensen. På konferensen deltog, förutom undertecknad, även QuiaPEG's styrelseordförande, Dr. Steen Kroyer, som fram till för några år sedan var VD…

Fortsätt läsa